inventaris
... Concrete plannen opstellen om de inkoopsituatie te verbeteren. Bij het inventariseren van de huidige situatie zal uiteindelijk onder meer een antwoord komen op de volgende vragen: a. Welke producten ...
... aantal maanden wel. We zijn nu eerst aan het inventariseren hoeveel er door iedere vaksectie wordt geprint.” Bekijk ook de bedrijfspresentatie van Xafax  ...
... aan activiteiten die nodig zijn om een inventarisatie te maken van de noodzakelijke beheersingssystemen en toe te zien op de implementatie, de werking en de evaluatie daarvan. Als het bestuur van mening ...
... en wensen in te brengen bij beheerders, beleidsbepalers en verhuurders van gymzalen. “De inventaris van de gymzaal hoort afgestemd te zijn op het type onderwijs en een door het bevoegd gezag vastgestelde ...
... ook in moeilijke omstandigheden. Risicostrategieën Bij een risico-inventarisatie waarbij u de concrete risico’s benoemt splitst u deze uit in twee elementen, te weten de kans op het ...
... Vanuit de bestaande situatie maakt u een soort blauwdruk met daarin de manier waarop u denkt dat u het beste facilitaire services kunt aanbieden in de gegeven context. 3. Inventariseer de klantwensen ...
... werkt door middel van het IBE-principe waarbij eerst wordt bepaald om welk type gebruiker het gaat (I=identiteit) om vervolgens te inventariseren wat zijn of haar behoefte (B=behoefte) is. Hierna worden ...
... school niet op zit te wachten. Inventarisatie van wensen en eisen Onder leiding van Bas van Rijswijk heeft de ict-commissie geïnventariseerd wat de wensen van de docenten zijn ten aanzien ...
... twintig locaties in Dordrecht. Naar aanleiding van een gesprek bij de leverancier van de afdrukvoorzieningen over verlenging van het leasecontract maakte hij een inventarisatie van de apparatuur bij de ...
Scholen in het primair en voortgezet onderwijs moeten uiterlijk 1 juli 2012 weten of in hun gebouwen asbest aanwezig is. Maar u moet er toch niet aan denken dat u na een asbestinventarisatie hoort dat ...
Pagina 3 van 3

Trefwoorden

december uitgave

Partners