inventaris
In de Arbo-wet is bepaald iedere onderwijsinstellingen groot en klein moeten beschikken over een actuele ‘risico-inventarisatie en evaluatie’ afgekort RI&E. Deze inventarisatie betreft ...
... middellange termijn bekend zijn en dat ze niet voor grote investeringsverrassingen komen te staan."   Risico’s inventariseren Met het DMOP-model ontstaat de mogelijkheid om te ...
... van ontzorging. WSM moet zelf naar alle scholen toe en in overleg met schooldirecties en leerkrachten de inventarisatie van hun wensen doen. Vervolgens zijn ze ook verantwoordelijk voor een vlotte en probleemloze ...
... Scholen in krimpgebieden hebben daar bovenop te maken met een topzware leeftijdsopbouw, een versnelde afschrijving op gebouwen en inventaris, scholen die in te ruime huisvesting zitten, een minder efficiënte ...
... de betrokkenen om tafel en inventariseren wat de school allemaal wil kunnen. Welke processen hanteren ze bij kaartuitgifte, –productie en –inname, hoe kunnen we die slimmer inrichten, welke ...
... Met verschillende doelgroepen uit de school (managers, docenten en leerlingen) wordt een inventarisatie gemaakt van de mogelijkheden en wensen. Aan het eind van de dag worden de ideeën en uitkomsten ...
... activiteiten als kennisbundeling voor huisvesting, ziet hij voor Ruimte-OK ook een rol weggelegd als adviesorganisatie naar de overheid, om de knelpunten te signaleren en inventariseren, die er rijzen ...
... helemaal geen meetapparaten en 'inventarisaties' voor nodig om de boel 'in kaart te brengen'. Luister gewoon goed naar je eigen lichaam.” Langdurig verblijf in schoolgebouwen ...
... maken, samen een inventarisatie maken van de producten die in bepaalde periodes het makkelijkst te leveren zijn. Zij kunnen daar hun menu's op afstemmen. Op die manier maak je maximaal gebruik van ...
... niet alleen de gebouwen zelf, maar ook de inrichting – het gereedschap dat voor het praktijkonderwijs wordt gebruikt en de inventaris – aan alle wettelijke veiligheidseisen. Stafmedewerker ...
... Wel blijkt dat schoolbesturen door nieuwe regelgeving bij nieuwbouwplannen worden geconfronteerd met extra kosten voor zaken als binnenklimaat, asbestinventarisatie en verschillende energiemaatregelen. ...
... energiemaatregelen en het structureren van duurzaamheid in het onderhoud. Energieverbruiksdata centraal verzamelen “Inventariseer van alle gebouwen belangrijke gebruiksgegevens. Hoeveel ...
... verbeterd. Een eerste belangrijke stap is de huidige ervaringen te inventariseren. Hierna kunnen ingrepen worden gedaan met betrekking tot type en hoeveelheid van glas en zonwering, gebruik en inrichting ...
... certificering is geen doel op zich, maar maakt onderdeel uit van een traject, waarin een uitgebreide veiligheidsinventarisatie wordt uitgevoerd. Rob Vrolijk benadrukt dat scholen die aan ...
... scholen behoefte hebben, is lastig in te schatten, zegt Gertjan van Midden, beleidsmedewerker huisvesting van de PO-Raad. Er komt daarom ook een inventariserend marktonderzoek. Van Midden is er in ieder ...
... beleid. Op basis van informatie over de huidige stand van zaken (financiën, leerlingen, huisvesting, inventaris, personeelsgegevens) en daaraan toegevoegd de middelen die nodig zijn voor het nieuw ...
... Die zijn in de periode 2006-2010 gestegen door een toename van het aantal voltijdbanen, verschuivingen naar hogere salarisschalen en een stijging van de cao-lonen. Uit een inventarisatie van de PO-Raad ...
... in Elim. Maar de basis voor de succesvolle aanpak in Hoogeveen is de visie van de gemeente. Die heeft na een grondige inventarisatie van de schoolgebouwen zes pilots opgezet om de scholen te laten zien ...
... gaat worden. Inventarisatie Het is van belang te weten wat nu eigenlijk de kennis is van uw eigen administratiekantoor (indien aanwezig). Is die voldoende om de HRM op het gewenste niveau te ...
... Dit team heeft voorstellen gedaan voor het opzetten van een compleet nieuwe organisatie inclusief nieuwe processen. Honderd actiepunten Dit multi-disciplinair team is gestart met het inventariseren ...
Pagina 2 van 3

Trefwoorden

december uitgave

Partners