inventaris
... kan de receptioniste of de servicedesk medewerker reserveringen maken voor bijvoorbeeld studie- en vergaderruimtes of inventaris uitgifte, zoals sleutels en laptops voor studenten of medewerkers. Eventuele ...
...  1. Gegevensinventarisatie Een systematische aanpak voor gegevensinventarisatie kan aan de hand van de werkprocedures, maar ook aan de hand van de softwarepakketten, die in de verwerkersovereenkomsten ...
... of te bekrachtigen via een toetsing. De experts van NISHV kunnen behulpzaam zijn met de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E), het Schoolnoodplan, het Ontruimingsplan enzovoort. Ook ...
... bijvoorbeeld nog lang niet overal een structurele positie in de organisatie verworven. “Vaak worden bij vragen vanuit het bestuur eenmalige inventarisaties gehouden die bij gebrek aan het managen ...
... per situatie verschillen. Een ontwikkelgroep met ervaringsdeskundigen op het terrein van huisvesting heeft zich gedurende een aantal sessies met de materie beziggehouden. Inventariseren, vragen ...
... Zeker als je daarbij het ruimtegebruik in die sectoren in ogenschouw neemt. In 2013 inventariseerde het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) dat we in Nederland ongeveer 15,8 miljoen m2 aan basisscholen ...
... Bouwstenen voor Sociaal zette de systemen op een rij en inventariseerde de gebruikservaring. Op de website van Bouwstenen staan 48 systemen die op de markt te verkrijgen zijn, waarvan 19 voor ...
... oplevert (zie kader). Die kan worden gedaan met behulp van een arboscan. De Arboscan-VO leidt scholen in het voortgezet onderwijs aan de hand van een aantal vragen door de inventarisatie. De uitkomst wordt ...
... gaan leven en dus moeten de scholen er echt zelf mee aan de slag. Hetzelfde geldt voor de RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie), ook die moeten de scholen zelf schoolspecifiek maken. Zij moeten ...
... om ongevallen te voorkomen. SHV-organisatie Door middel van een helder stappenplan wordt duidelijk waaraan een goede SHV-organisatie moet voldoen. Dat begint met de risico-inventarisatie. Daarin ...
... worden. Als er toch iets gebeurt moeten er protocollen zijn om die situaties correct af te handelen. De school kan de kans op ongelukken zo klein mogelijk houden door middel van een RI&E (risico-inventarisatie). ...
... Canon een gestructureerd en bewezen proces. Dit proces start met een uitgebreide inventarisatie en wordt - van ontwerp en transitie tot en met implementatie en beheer - op basis van periodieke reviews ...
... te bepalen welke veiligheidsrisico's er in een schoolgebouw zijn, is een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Na zo'n inventarisatie weet de school of ze voldoet aan de wettelijke eisen ...
... onderwijs is in het onderzoek niet meegenomen. Daniël heeft in zijn onderzoek eerst een inventarisatie gedaan van de huidige vraag naar en het aanbod van basisscholen (vloeroppervlak). Deze basis ...
... met een inventarisatie van de uitgangspunten c.q. kaders. Dit wordt interactief gedaan middels het stellen van een aantal vragen. Het beantwoorden van deze vragen geschiedt via een app die gratis op de ...
... van risicomanagement vraagt tijd en aandacht. In de praktijk blijkt dat organisaties verreweg de meeste tijd (circa 70%) steken in het maken van de risico-inventarisatie. De analyse vergt circa 15% van ...
... op de totstandkoming van het lokale gesprek. Inventarisatie vastgoed Desalniettemin zitten we sinds 1 januari 2015 in een transitiefase waarin moeilijke keuzes gemaakt moeten worden. De afgelopen ...
... stimuleren is deze cursus voor conciërges  interactief opgezet. Er wordt in dialoogvorm een inventarisatie gemaakt waar de deelnemers voor verantwoordelijk zijn. “Dan krijgen we een hele ...
... een belangrijke rol in het kader van de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E). Vanuit die achtergrond is het zinvol conciërges te betrekken bij het inventariseren van veiligheidsrisico’s ...
De Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) zou volgens veiligheidskundige Richard Bakker van het Nederlands Instituut voor Schoolhulpverlening & Veiligheid (NISHV) zo vaak gebruikt moeten ...
Pagina 1 van 3

Trefwoorden

december uitgave

Partners