inkoop
... en contractmanager, en Claudia Vermeulen, hoofd afdeling HR, hebben samen met Inkoopkenniscentrum Pro Mereor een Europese aanbesteding Arbodienstverlening doorlopen, middels de prestatieinkoop methodiek. ...
... Gerven, voorzitter van het FSR, overduidelijk. In zijn welkomstwoord benadrukte hij dan ook de voordelen van het samenwerkingsverband. Schaalvergroting in inkoop, meer professionele faciliteiten en van ...
... verbinding met de opdrachtgever en de studenten. Haar duurzame inkoopcriteria geven daarbij een garantie van doelgroepgerichte producten, dagverse producten, gezonde en duurzame producten (biologisch en ...
... inkoop zorg te dragen. Wat natuurlijk heel aantrekkelijk kan zijn met zes besturen. Het aanbod van digitale apparatuur verandert in sneltreinvaart. PC’s, laptops, tablets, smart-phones: er komen ...
... door Pro Mereor. Ook vanuit de inkoopexpertise; hoe kun je hier nu naar kijken? Dat was heel prettig. Ik ben een tevreden klant.” Praktische tips Enkele tips van Sylvia Veltmaat voor organisaties ...
... ondersteuning wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de schaalgrootte door centraal een aantal dingen te regelen. Dat betreft met name inkoop, personeelszaken, financiën en ICT. Van Chipknip ...
... P.J.A.F. (Paul) van Sleeuwen Pro Mereor Inkoopkenniscentrum, T: 026 - 370 14 76 www.pro-mereor.nl __________________ 1) Pijnacker Hordijk, E.H., Bend, van der, G.W., Nouhuys, van, J.F., Aanbestedingsrecht, ...
... omvang van de organisatie of afdelingen. Achterhoek VO heeft door lagere bovenschoolse lasten, inkoopvoordelen, risicodeling en liquiditeit op bestuursniveau de efficiency verbeterd. Er moeten plannen ...
Als directeur vastgoed en centrale inkoop heeft John Schreijer in samenwerking met inkoopkenniscentrum Pro Mereor de inkoopfunctie bij Scholengroep Quadraam geprofessionaliseerd. Het gedachtengoed en ...
Succesvol inkopen en aanbesteden is topsport en kan rekenen op een goed gevulde tribune. Van inkoopprofessionals wordt rendement verwacht. Marktkennis, maatschappelijke verantwoordelijkheid, juridische ...
... van inkoopbeleid en –procedures, kan dit ook onder een controle van de Rijksauditdienst vallen. Steekproefsgewijs licht deze instantie de dossiers door. Controle op de Social Return voorwaarde geschiedt ...
... elke school van haar bestuur materiële zaken op een eigen manier, vertelt Bouwien van Weringh, directeur van de Amsterdamse basisschool Leonardo da Vinci. Neem bijvoorbeeld de inkoop. "De gezamenlijke ...
... niet integere bedrijven (ondernemers) worden uitgesloten van deelname aan de Europese aanbestedingsprocedures. Meer informatie mr. P.J.A.F. (Paul) van Sleeuwen, Pro Mereor Inkoopkenniscentrum, ...
... inkoop gecentraliseerd. Dat heeft een besparing opgeleverd van 1,9 miljoen op papier, schoonmaak, computers, multifunctionals en energie. “Dat het zoveel oplevert alleen door de krachten te bundelen ...
Als onderwijsorganisatie wilt u graag kosten besparen, liefst zonder daarbij risico’s te lopen. Het inhuren van een inkoopadviseur die werkt volgens het principe van ‘no cure no pay’ ...
...  Meer informatie mr. P.J.A.F. (Paul) van Sleeuwen, Pro Mereor Inkoopkenniscentrum, T: 026 - 370 14 76, www.pro-mereor.nl __________ 1) Vz 17 februari 2012, LJN BV7084 2) Vz 27 februari ...
... schaalvoordeel bij de inkoop te benutten. Tot zover de theorie. De praktijk is weerbarstiger. Organisaties die de cloud in willen, hebben aardig wat vraagstukken op te lossen. De meest in het oog springende ...
Europese aanbestedingen die volgens de methode van prestatieinkoop (BVP) plaatsvinden wordt nog vaak gedacht aan grote, complexe projecten. De vraag is of prestatieinkoop ook een geschikt middel is ...
Succesvol inkopen en aanbesteden is topsport en kan rekenen op een goed gevulde tribune. Van inkoopprofessionals wordt rendement verwacht. Marktkennis, maatschappelijke verantwoordelijkheid, juridische ...
... scholen zelf besluiten om de uren voor de schoonmaak aan te besteden en de inkoop van de schoonmaakmiddelen zelf doen. “Door de uren en de producten op te splitsen kunnen scholen duurzaamheideisen ...
Pagina 2 van 3

Trefwoorden

laatste uitgave