huisvesting
Komende jaren valt er een flinke puzzel op te lossen rond onderwijshuisvesting. Veel schoolgebouwen zijn gedateerd en staan op de nominatie vervangen te worden. Of is renovatie een optie? En, ...
Louis Zijderveld, bestuurder van MijnPlein (22 scholen in Salland) droomt van een mooi schoolgebouw dat uitnodigt om te leren. Coen Peeren, medewerker Huisvesting bij de Meerkring in Amersfoort, droomt ...
... per situatie verschillen. Een ontwikkelgroep met ervaringsdeskundigen op het terrein van huisvesting heeft zich gedurende een aantal sessies met de materie beziggehouden. Inventariseren, vragen ...
Tussen droom en daad staan wetten en praktische bezwaren, maar gelukkig ook mensen die deze kunnen beïnvloeden; bijvoorbeeld als het gaat om onderwijshuisvesting. Ze ontmoeten elkaar op 30 november ...
... regio’s en… vooral samen. Daarvan is hij overtuigd. Innovatie en de wijze van huisvesting kun je niet los van elkaar zien. Verbinding “Zoek telkens de verbinding, wees ...
... het lastige en tijdrovende processen. De zeven deelnemers aan de nieuwe studiedag huisvestingsmanagement van FiAC zijn op beleids- en uitvoerend niveau al jaren bezig met de huisvesting. Ze hebben ...
... is de relatie tussen TCO en Integrale Huisvestingsplannen? Beleid voor TCO wordt vaak op gemeentelijk niveau vastgelegd in Integrale Huisvestingsplannen (IHP’s). Een IHP is een gezamenlijk beleidskader ...
... volle benut.   Gestructureerde methode van HEVO HEVO heeft een methode ontwikkeld om op gestructureerde wijze tot gezamenlijke huisvesting te komen: BeSeF. Daarin onderscheidt HEVO vijf ...
... keuzes te maken kunnen kosten worden bespaard. Hierdoor ontstaan er kansen om tegelijkertijd een stap te maken in het verduurzamen van de huisvesting. Onderhoud van schoolgebouwen heeft als ...
... hebben. Voor middelbare scholen was dat 12,5 miljoen m2. Per basisschoolleerling is dat 9,8 m2 en 13,6 m2 voor een leerling in het VO. Het is dus evident dat er veel geld gemoeid is met de huisvesting. ...
... aan te schaffen. Wim Lengkeek, beleidsadviseur huisvesting bij Florion (23 scholen): “Het gaat bij onderhoud om meer dan de technische staat. Onze mensen kennen het gebouw, weten hoe ze worden gebruikt ...
... onderzoeken De praktijk wijst uit dat het beheersen van de luchtkwaliteit en het binnenklimaat van huisvesting lastig is. Het ontwerpen van onderwijshuisvesting met bijbehorende installaties is een ...
... samenwerking met kinderopvang en dergelijke te formuleren, zegt huisvestingsadviseur Jan Schraven. “Schoolbesturen moeten wel inspelen op die afwachtende gemeenten. Anders mis je de boot en dan gaat ...
...  Verduurzamen kun je niet alleen Binnen Bouwstenen zijn diverse scholen en gemeenten actief met vraagstukken rond onderwijshuisvesting en ander publiek vastgoed en het verduurzamen ervan. Dat ...
... gedreven kinderen en natuurlijk ook van duurzame onderwijshuisvesting. Vaak blijft dat laatste helaas bij een droom. Met dit werkboekje streven wij ernaar een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van ...
Komende jaren valt er een flinke puzzel op te lossen rond onderwijshuisvesting. Bouwstenen organiseert samen met de PO-Raad 4x4 netwerkbijeenkomsten; 2 voor PO-bestuurders (vooral ter inspiratie) en ...
... het Kwaliteitskader Huisvesting VO van Ruimte-OK. “Dan hoef je niet meer te discussiëren over futiliteiten als een raam dat 10 centimeter hoger of lager moet, maar kun je praten over hoe zo’n ...
... heel belangrijk”, stelt Chantal Broekhuis, teamleider Facility en Huisvesting bij PCOU Willibrord. Het veiligheidsbeleid moet zich volgens Broekhuis niet alleen richten op de scholen an sich, het ...
... van het Kwaliteitskader Huisvesting, dé standaard om passende onderwijshuisvesting vorm te geven, was er vanuit de markt ook behoefte om de kosten hiervoor inzichtelijk te krijgen.   HEVO ...
Krimpende leerlingaantallen in het basisonderwijs hebben geen significante invloed op de doelmatigheid van onderwijshuisvesting door gemeenten. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Doelmatig huisvesten’ ...
Pagina 2 van 3

Trefwoorden

Advertentie

Advertentie

Advertentie

Advertentie

September uitgave

Partners