huisvesting
... met rijk, branche-organisaties en het werkveld over de school van de toekomst, de financiering van de huisvesting, informatiemangement, het klimaatakkoord, begroten en verantwoorden en diverse andere onderwerpen ...
De VO-raad heeft samen met Bouwstenen voor Sociaal een korte vragenlijst voor scholen opgesteld over de verduurzaming van hun huisvesting en hun ondersteuningsbehoefte daarbij.   De ...
... van de onderwijshuisvesting, de voorbeeldrol van betrokkenen en hun mogelijke rol bij de wijkaanpak. Duurzaam en slim De Jaarbijeenkomst heeft een mooi programma rond het thema Duurzaam ...
Schoolbesturen worden verplicht de besteding van publieke middelen beter te verantwoorden. Op termijn geeft dat meer inzicht, ook wat betreft de (verduurzaming) van de huisvesting. De wettelijke ...
... schoolbesturen is deze content erg nuttig, bijvoorbeeld bij het nemen van belangrijke investeringsbeslissingen. Onderwijsbestuurders en huisvestingsmedewerkers die zich na het lezen van de artikelen in ...
... Arno de Vlaming, adviseur huisvesting van KIeback&Peter. "Door de eenvoudige en intuïtieve structuur was het niet moeilijk om het beheersysteem te leren en de installaties aan te passen. ...
... ontwikkelen Zo ontwikkelden de deelnemers vorig jaar een afwegingskader renovatie/nieuwbouw en maakten ze een aanzet voor een nieuwe generatie Integrale Huisvestingsplannen; meer vanuit de bedoeling. ...
... onderwijshuisvesting moet ook de komende decennia financieel gezond te exploiteren zijn. De grote vraag is hoe je voldoende geld kunt genereren om het onderwijs op korte en langere termijn goed te faciliteren. ...
... leerlingen gevraagd worden hoe ze willen dat hun school eruit ziet. Zeker niet als het om onderwijshuisvesting gaat. Goede faciliteiten helpen Er bestaan tevredenheidsonderzoeken, maar die gaan ...
... maatregelen, waaronder zo’n € 3 miljard per jaar voor huisvesting. Dat is niet genoeg voor de geweldige verduurzamingsopgave waar we voor staan, maar het is een beginnetje. Om het geld ...
... heeft al complete investeringsplannen liggen? Geen enkele hand gaat de lucht in tijdens de bijeenkomst Investeren in Duurzaamheid, georganiseerd door Bouwstenen en de PO-raad. De vijftien aanwezige huisvestingsspecialisten ...
... aan te passen”, zegt Arno de Vlaming, adviseur huisvesting. “Zoals bij vakantieperioden, vrije dagen, etc. Door de eenvoudige en intuïtieve structuur was het niet moeilijk om het beheersysteem ...
... van de TU/e, zo vertelde Thijs Meulen, adviseur Gebouwautomatisering & Energiemanagement van de Dienst Huisvesting, tijdens een bezoek van Bouwstenen voor Sociaal. Living Lab In die agenda ...
... is een bredere scoop nodig. Die is nu te smal, vindt de Inspectie. Onderwijskwaliteit, financiën, personeel en huisvesting worden onvoldoende met elkaar verbonden. Schoolleiders kijken in de continuïteitsparagraaf ...
... van het gebouw, de functionaliteit en de technische staat. De kwaliteit wordt afgezet tegen de richtlijnen in het Kwaliteitskader Huisvesting PO/VO van Ruimte-OK. Het onderzoek bestaat uit drie ...
... nemen en informatiebehoefte daar bij hoort. Het aanbod lijkt soms de huisvestingsvraag te bepalen, in plaats van andersom, zoals het eigenlijk zou moeten.” Lees hier het hele artikel.  ...
... eigen facilitair bedrijf op te richten voor het schoonmaken van de 18 basisscholen in Nieuwegein, IJsselstein, Vianen, Houten en Leersum. Continue kwaliteit Beleidsmedewerker Huisvesting Jan ...
... lasten. Daarnaast vinden zij dat zo’n eenduidigheid niet tot uniforme normen voor de huisvestingslasten mag leiden. De Algemene Rekenkamer benadrukt in haar nawoord dat het een misverstand is te ...
... flink op de begroting. Maar is dat afwijkend met vergelijkbare scholen? En valt er nog winst te behalen? Om daar een helder antwoord op te krijgen, voert huisvestings- en vastgoedexpert HEVO haar vierde ...
... van Eisen (PvE) Frisse Scholen, GPR Gebouw en het Kwaliteitskader Huisvesting. Met de uitkomsten is een online leeswijzer opgesteld. Deze zet de drie hulpmiddelen naast elkaar. Het informatieblad geeft ...
Pagina 1 van 3

Trefwoorden

Advertentie

Advertentie

Advertentie

Advertentie

September uitgave

Partners