huisvesting
Wilt u als medewerker huisvesting en facilitair voor scholen een stap zetten naar gescheiden afvalinzameling en duurzame afvalverwerking? Kom dan op 18 juni 2019 naar de inspiratieochtend ’Duurzame ...
... en uitwisseling rond energiebesparing: Bouwstenen: praktijkervaring met energiemaatregelen Bouwstenen: netwerk onderwijshuisvesting   ...
... “Laat dat ‘bijna’ maar weg, was een paar jaar geleden al ons idee, we wilden vollédig ENG gaan bouwen,” zegt beleidsadviseur huisvesting Rob van der Westen.   ...
... licht tijdens een radio-uitzending van BNR toe dat het hier niet gaat om geld dat structureel kan worden ingezet. Voor lerarensalarissen, leermiddelen en huisvesting is structureel te weinig ...
... onderwijslogistiek, multidisciplinaire samenwerking en onderwijshuisvesting. Het team van Senz. Interim bestaat uit meerdere experts op het gebied van onderwijslogistiek en zijn inzetbaar in diverse ...
Dunamare onderwijsgroep investeerde een kleine tien jaar geleden in WKO-installaties op vijf van haar locaties. Nu blikt Kees Beentjes, senior adviseur huisvesting bij Dunamare, terug. Eén ...
Sinds kort is Schoolfacilities integraal onderdeel van Bouwstenen voor Sociaal, platform voor kennisuitwisseling en -ontwikkeling rond (onderwijs) huisvesting. Binnen Bouwstenen draaien meerdere netwerken ...
... met rijk, branche-organisaties en het werkveld over de school van de toekomst, de financiering van de huisvesting, informatiemangement, het klimaatakkoord, begroten en verantwoorden en diverse andere onderwerpen ...
De VO-raad heeft samen met Bouwstenen voor Sociaal een korte vragenlijst voor scholen opgesteld over de verduurzaming van hun huisvesting en hun ondersteuningsbehoefte daarbij.   De ...
... van de onderwijshuisvesting, de voorbeeldrol van betrokkenen en hun mogelijke rol bij de wijkaanpak. Duurzaam en slim De Jaarbijeenkomst heeft een mooi programma rond het thema Duurzaam ...
Schoolbesturen worden verplicht de besteding van publieke middelen beter te verantwoorden. Op termijn geeft dat meer inzicht, ook wat betreft de (verduurzaming) van de huisvesting. De wettelijke ...
... schoolbesturen is deze content erg nuttig, bijvoorbeeld bij het nemen van belangrijke investeringsbeslissingen. Onderwijsbestuurders en huisvestingsmedewerkers die zich na het lezen van de artikelen in ...
... Arno de Vlaming, adviseur huisvesting van KIeback&Peter. "Door de eenvoudige en intuïtieve structuur was het niet moeilijk om het beheersysteem te leren en de installaties aan te passen. ...
... ontwikkelen Zo ontwikkelden de deelnemers vorig jaar een afwegingskader renovatie/nieuwbouw en maakten ze een aanzet voor een nieuwe generatie Integrale Huisvestingsplannen; meer vanuit de bedoeling. ...
... onderwijshuisvesting moet ook de komende decennia financieel gezond te exploiteren zijn. De grote vraag is hoe je voldoende geld kunt genereren om het onderwijs op korte en langere termijn goed te faciliteren. ...
... leerlingen gevraagd worden hoe ze willen dat hun school eruit ziet. Zeker niet als het om onderwijshuisvesting gaat. Goede faciliteiten helpen Er bestaan tevredenheidsonderzoeken, maar die gaan ...
... maatregelen, waaronder zo’n € 3 miljard per jaar voor huisvesting. Dat is niet genoeg voor de geweldige verduurzamingsopgave waar we voor staan, maar het is een beginnetje. Om het geld ...
... heeft al complete investeringsplannen liggen? Geen enkele hand gaat de lucht in tijdens de bijeenkomst Investeren in Duurzaamheid, georganiseerd door Bouwstenen en de PO-raad. De vijftien aanwezige huisvestingsspecialisten ...
... aan te passen”, zegt Arno de Vlaming, adviseur huisvesting. “Zoals bij vakantieperioden, vrije dagen, etc. Door de eenvoudige en intuïtieve structuur was het niet moeilijk om het beheersysteem ...
... van de TU/e, zo vertelde Thijs Meulen, adviseur Gebouwautomatisering & Energiemanagement van de Dienst Huisvesting, tijdens een bezoek van Bouwstenen voor Sociaal. Living Lab In die agenda ...
Pagina 1 van 2

Trefwoorden

Advertentie

Maart uitgave

Partners