gezonde voeding
... een randvoorwaarde is voor toekomstige schoolgebouwen.  Gezond middelpunt Een gezonde leeromgeving gaat over licht, schone lucht, gezonde voeding, ruimte voor beweging en zelfontplooiing. ...
...  Verantwoord en duurzaam Gezonde voeding leeft enorm onder de internationale gemeenschap op de ISH. “Gezonde voeding speelt een belangrijke rol in het assortiment en in de recepturen van ...
... in het gebouw waar studenten zelf hun verse water kunnen tappen. Bewustwording van gezonde voeding gebeurt daarnaast in de lessen Loopbaan Burgerschap, waarin ...
...  Volgens Joost Vinck hoort gezonde voeding bij een gezonde leefstijl, net zoals voldoende nachtrust, niet roken en een matig alcoholgebruik. “Voor het stimuleren van een gezonder eetpatroon is ...
... zij vanuit dit project nu intensief samen door meer gezonde voeding in de kantine te verkopen, onder de noemer 'Gezonde Schoolkantine'. De voeding bestaat op locatie Brasserskade sinds kort uit ...
... en de wensen van de leerlingen.   Meerwaarde Markies Catering •  Specialist in onderwijscatering •  Akkoord partner gezonde voeding •  Creatief en ...
Waar zijn we nu helemaal mee bezig? Dat vroegen wij, Cormet Campuscatering, ons af, toen wij het nieuws rondom het, vooralsnog, mislukken van de gezonde schoolkantine op middelbare scholen, tot ons ...
... en keurmerken voor: gezonde en duurzame producten, mensenrechten, uitbuiting, discriminatie en de voorwaarden voor eerlijke handel. 5.  Gezonde Voeding Cormet promoot op een ongewongen wijze ...
... ruim 42% aangeeft veel waarde te hechten aan gezonde voeding is slechts 11% bereid daarvoor te betalen. Social Media Nagenoeg alle studenten (95%) zijn aktief op Social Media. ...
... zonder kennis van zaken over ‘gezonde voeding’ binnen het onderwijs spreken. De focus op gezondheid speelt volgens hem bijna alleen maar in het voortgezet onderwijs. “In het MBO en HBO ...
... vragen van ouders is deze vraag ook steeds vaker onderdeel van de agenda van leerlingen ouderraden”, vult Bert aan. Gezonde voeding is dan ook het sleutelwoord als het gaat om hedendaagse onderwijscatering. ...
... ten behoeve van het onderwijs'. De cateraar kreeg de prijs voor de inspanningen om de belangstelling onder kinderen voor een gezonde leefstijl te bevorderen. Naast het aanbieden van gezonde voeding ...
... proberen we ook te uiten in aspecten zoals gezonde voeding (er komt een keuken waar gekookt gaat worden), beweging (de nieuwe inrichting van het buitenruime zal meer dan voorheen uitnodigen om te spelen ...
... “Het aanbieden van duurzame, verantwoorde en gezonde voeding maakt een belangrijk onderdeel uit van onze dagelijkse dienstverlening. Hierover zijn duidelijke afspraken gemaakt met de gezamenlijke ...
... geen rol kunnen vervullen? “Ik weet dat er in het onderwijs angst bestaat tegen commerciële partijen. Dat hebben we gezien bij de gezonde voeding. Unilever was bereid om dat te leveren, maar ...
... thema gezonde voeding op scholen. Hierbij geïnspireerd door belangengroepen als overheid, Voedingscentrum en de GGD die veel druk leggen op scholen om aandacht aan dit onderwerp te besteden. Zelfs ...
... ouders. Gezonde voeding moet een integraal iets worden op de school. Pas als dat lukt zien wij in de kantine dat leerlingen de gezonde producten ook werkelijk gaan kopen.” Projectweek Tijdens ...
... de producten uit de groep extra's maar één enkel moment per week beschikbaar. De zorg om gezonde voeding heeft Mark Damen altijd gehad. Dat vindt hij normaal, want als ouder van een kind ...
... – Lekker Eten “High Five – Lekker Eten” is een presentatieconcept waarbij gezonde voeding en een verantwoord eetpatroon actief onder de leerlingen wordt gepromoot. Zo wordt ...
... wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een lifestylemodule. Daarin is er in een soort quizvorm aandacht voor onderwerpen als de Schijf van Vijf en gezonde voeding. Beide modules worden ondertussen ook gebruikt ...
Pagina 1 van 2

Trefwoorden

Laatste uitgave