financieel
... doen dat ook. Zo brengt een investering al snel meer financieel rendement op dan het op de bank laten staan.      Meer transparantie Al jaren wordt er gepleit voor meer openheid ...
... vaker overwegen gemeenten en schoolbesturen om dit middels een doordecentralisatie te doen. Dat kan schoolbesturen financieel en inhoudelijk meer invloed geven, waardoor ze meer baas over hun eigen schoolgebouw(en) ...
... financieel en juridisch beter kan worden geregeld. Helpt dit voorstel ons vooruit? Wat kunnen we de Commissie nog meegeven? Gezamenlijke agenda Het wordt een dag waarin bestuurders en professionals ...
... BENG-norm (Bijna Energie Neutraal Gebouw) wordt het helemaal lastig om nieuwbouwprojecten financieel rond te krijgen. Het risico bestaat dat opdrachtnemers de scholenmarkt op den duur links laten liggen ...
... het vlak van duurzaamheid, samenwerking en IKC-vorming is niet eenvoudig. Het vraagt een heel scala aan deskundigheden op juridisch, financieel, bouwkundig en geografisch vlak. Die kennis kan een schoolbestuur ...
... en vastgoed zijn centraal geregeld, ook financieel. De onderwijsdirecteuren houden zich alleen met de inhoudelijke kant van de opleidingen bezig. Wij ontzorgen hen, sporen hen aan tot energiezuinig en ...
... toch in staat wordt gesteld om nieuwbouw of renovatie te realiseren een belangrijke reden vormt om te kiezen voor doordecentralisatie. Als school en gemeente er beiden financieel beter van worden, vindt ...
... bestuur moet vertrouwen hebben dat de investering een goede, verantwoorde keuze is. Delta vindt dat de verduurzaming niet per se financieel voordeel hoeft op te leveren, zolang de business case maar wel ...
... turn key op te leveren is volgens Wenselaar niet altijd financieel in het voordeel van onderwijsinstellingen. “Ingenieursbureaus en projectmanagement bureaus maken gebruik van het feit dat onderwijsinstellingen ...
... en financieel risicomanagement gaan hand in hand. Huren als een eigenaar, was de inleiding van Herman Janssen van Stichting Maatschappelijk Vastgoed (SMV). Vooral door de overheveling van het buitenonderhoud ...
... we niet onderschatten. Op dit moment wordt vernieuwbouw een generatie uitgesteld. Dit levert de gemeente een financieel voordeel op, waardoor het verdedigbaar is dat de gemeente moet bijdragen aan de kosten ...
... door eigen middelen in te zetten. Dat is immers altijd goedkoper dan geld lenen. Maar ook zonder eigen middelen ontstaat financieel voordeel ten opzichte van niets doen (en dus grijze stroom blijven gebruiken). ...
... die u zelfs geld opleveren. Zo zijn zonnepanelen voor onderwijsgebouwen op dit moment een rendabele investering. Zonnepanelen: fiscaal en financieel voordeel OVVIA timmert al jaren aan de weg ...
... bezuinigingen op het personeel. Het mag duidelijk zijn dat voor het verzorgen van goed onderwijs een goed financieel management een basisvoorwaarde is. Het sturen, beheersen en verantwoorden ...
...  Van Esch: “Het is belangrijk dat we een financieel model hebben waarin we veertig jaar vooruit kijken. Daardoor weten we wanneer welke school moet worden aangepakt en verdwijnt de ‘strijd’ ...
... we daar nooit uit. Maar dat is een lastig punt, zeker ook vanuit de toezichthouders. Want veel schoolbesturen denken, deels door omstandigheden gedwongen, financieel vooral op korte termijn. Kostensturing ...
... buffervermogen heeft u nodig om uw financieel risicoprofiel af te kunnen dekken? Dit zijn vragen die u beantwoordt krijgt door het opstellen van het financieel risicoprofiel. In het licht van ...
... erg belangrijk dat er sprake is van goede beheers- en sturingsinformatie waarbij verschillende beleidsterreinen op elkaar worden afgestemd zoals onderwijskundig-, personeels-, huisvesting- en financieel ...
... Dat kan een financieel voordeel opleveren, maar de ervaring leert dat dit vooral financiële en juridische risico’s met zich mee brengt. De eindverantwoordelijkheid van de coördinatie van ...
... maar ze moeten financieel, politiek en fysiek haalbaar zijn. In Prickwaert was dat het geval en als we het dan doen, doen we het goed.” Harmonie “Een brede school is niet alleen ...
Pagina 1 van 3

Trefwoorden

maart uitgave

Partners