financiën
Het is een gemeentelijke verantwoordelijkheid om over de kwaliteit van wonen voor hun burgers te waken. Daarbij spelen voorzieningen als onderwijs een prominente rol. Gemeenten dragen hun zorg voor ...
Als directeur vastgoed en centrale inkoop heeft John Schreijer in samenwerking met inkoopkenniscentrum Pro Mereor de inkoopfunctie bij Scholengroep Quadraam geprofessionaliseerd. Het gedachtengoed en ...
Sinds de invoering van de lumpsumfinanciering in 2006 staat de financiële-, personeels- en salarisadministratie op menig bestuursagenda. In navolging van andere onderwijssectoren moest ook het ...

Trefwoorden

maart uitgave

Partners