exploitatie
... gymzaal/theater. Een consortium onder leiding van Facilicom Service Group zal naast ontwerp en bouw ook het onderhoud en de exploitatie voor de komende 25 jaar voor zijn rekening nemen. Wesley Veekman ...
... noodzakelijk. Opdrachtgevers hebben immers vaak maar beperkte ervaring met bouw- en renovatievraagstukken waardoor risico’s als budgetoverschrijdingen, exploitatieproblemen, of het niet behalen van ...
... aangepast moeten worden als u te maken heeft met doordecentralisatie, exploitatie van MFA’s en dergelijke. Denk na over de inzet van de € 147 miljoen die per 1 januari 2015 ook in de ...
... van tijdelijke huisvesting betekent dat dit geld extra kan worden ingezet voor nieuwe projecten. Verder weten we met z’n allen dat de exploitatielasten gedurende de levenscyclus van een gebouw het ...
... scheiden van geldstromen was ook in de exploitatie een klus, die de nodige tijd heeft gekost. Van alle drie stichtingen worden aparte jaarrekeningen opgemaakt. “Geld, dat we voor onderwijs krijgen, ...
... besparen op investeringskosten en exploitatiekosten. de flexibiliteit vergroten, door bijvoorbeeld het gebouw zo in te richten dat gemakkelijk aanpassingen mogelijk zijn. het imago ondersteunen, ...
... een forse afname in het afvalvolume over vorig jaar, maar ze geven aan dat het nu vooralsnog niet rendabel is om het nog verder te scheiden.” Exploitatie De inspanningen om de hoeveelheid ...
... over co-financiering door het onderwijs, bijvoorbeeld in verband met investeringen in duurzaamheid, die in de exploitatie kunnen worden terugverdiend. “Wij kijken altijd wat we nodig hebben en hoe ...
... financieren en door de investeringen te koppelen aan de exploitatie. Dat kon dankzij doordecentralisatie. Ook elders in de stad maken besturen gebruik van deze nieuwe mogelijkheden. Op 33 plaatsen zijn ...
... voor ons in de exploitatie veel goedkoper is.” Standaardisatie en uniformiteit Visie vertaald in techniek Andolan 4 is als het ware een virtuele wereld ...
Pagina 3 van 3

Trefwoorden

laatste uitgave