exploitatie
... waaruit bleek dat met minder inspanning een flexibel, fris en duurzaam schoolgebouw te realiseren is, met hogere prestaties en lagere exploitatiekosten. Willem ...
Veel scholen in het vo en po hebben moeite met het professionaliseren van het opdrachtgeverschap. Bouw- en verbouwprojecten verlopen hierdoor niet altijd optimaal en ook de exploitatie van onderwijsgebouwen ...
... achterblijven nu er steeds meer druk komt op de kosten voor onderhoud en exploitatie. Maar hoe krijg je het vo enthousiast? Schoolfacilities sprak met vijf experts op het gebied van benchmarking.   ...
... onderwijsinstellingen hebben belang bij samenwerking om de oplopende exploitatietekorten het hoofd te bieden.” Ingrid de Moel realiseert zich dat het woord leegstand vaak gepaard gaat ...
... het onderwijs versterken, de gebouwen voldeden niet meer aan de eisen van deze tijd, daar komt nu verandering in.” René Tromp: “Bij nieuwe gebouwen kijken we vooral naar de exploitatie, ...
... 2015. Gelukkig helpt de brancheorganisatie UNETO-VNI een handje. Binnen een door de overheid ondersteund innovatieproject Samen Sterk is nagegaan hoe tot een betere exploitatie van schoolgebouwen kan worden ...
... gymzaal/theater. Een consortium onder leiding van Facilicom Service Group zal naast ontwerp en bouw ook het onderhoud en de exploitatie voor de komende 25 jaar voor zijn rekening nemen. Wesley Veekman ...
... noodzakelijk. Opdrachtgevers hebben immers vaak maar beperkte ervaring met bouw- en renovatievraagstukken waardoor risico’s als budgetoverschrijdingen, exploitatieproblemen, of het niet behalen van ...
... aangepast moeten worden als u te maken heeft met doordecentralisatie, exploitatie van MFA’s en dergelijke. Denk na over de inzet van de € 147 miljoen die per 1 januari 2015 ook in de ...
... van tijdelijke huisvesting betekent dat dit geld extra kan worden ingezet voor nieuwe projecten. Verder weten we met z’n allen dat de exploitatielasten gedurende de levenscyclus van een gebouw het ...
Pagina 3 van 3

Trefwoorden

Advertentie

Advertentie

December uitgave

Partners