exploitatie
... dat gebouwen economisch eigendom van de gemeente zijn en dus schoolbesturen niet geneigd zullen zijn waarde toe te voegen aan de huisvesting, tenzij dit direct in de exploitatie voordelen oplevert. Andersom ...
... te laten zijn bij het ontwikkelen van bijvoorbeeld een visie op een scholenlandschap die tot een haalbare 'exploitatie' van een onderwijsinstelling en/of andere maatschappelijke organisaties leidt. ...
... van het net. Afspraken over deze exploitatie worden vastgelegd in een energieleveringsovereenkomst. Na 5, 10 of 15 jaar wordt de school eigenaar van de installatie en daarna profiteert zij nog jarenlang ...
... enerzijds en de inzet van middelen anderzijds. Veel onderwijsinstellingen zijn de afgelopen jaren geconfronteerd met exploitatietekorten of deze worden gemaskeerd door extra inkomsten op de valreep van ...
... onderwijs. Scholen zijn nu zelf verantwoordelijk voor onderhoud en exploitatie van de gebouwen. In Breda hebben de elf schoolbesturen voor primair en speciaal onderwijs daarvoor de coöperatie BreedSaam ...
... (vierkante meters) en onvoldoende nadachten over de totale exploitatie (op basis van de nieuwe regelgeving). Voor schoolbesturen een hele omslag in denken. Zij zijn immers niet gewend in termen van exploitatie ...
... weet Van den Hoven. “In aanbestedingstrajecten wordt veelal voor de goedkoopste oplossing gekozen. Maar op de lange termijn is dat meestal niet de beste oplossing, de exploitatiekosten worden hierbij ...
... de exploitatiefase meerwaarde heeft. Daarmee kan worden nagegaan of gebruik, beheer en onderhoud van de aanwezige ventilatievoorziening op een juiste wijze plaats vindt. Maar het toevoegen van een maximumeis ...
... geldt voor scholen die in multifunctionele accommodaties (MFA’s) zitten en een afdracht betalen voor beheer en exploitatie. Op het punt van onderhoud moet dit herzien worden. Daarnaast ...
... exploitatie van gebouwen.” Dat de aandacht van Hermans zich ook op het onderwijs richt is niet toevallig. Door de overheveling van het buitenonderhoud ...
... professionaliseren. Het schoolbestuur is (tenzij anders is afgesproken) opdrachtgever voor het onderhoud, de aanpassing, het beheer en de exploitatie van de huisvesting. De PO-Raad heeft onlangs met het ...
... de exploitatie scherp gevolgd moet worden. Echter, vaak komt dit niet ten goede aan de kwaliteit van de huisvesting. Ook hebben we te maken met bevolkingskrimp. Voor het onderwijs betekent dit dat ...
... heel goed weten wat die keuzes aan de achterkant, bij de realisatie en in de exploitatie kosten. Een extra financieringslast moet je uiteraard goed kunnen beoordelen. Hoewel Bertie Moons de regie strak ...
... kijken en contact houden met de maatschappij.” Inzetten op spaarzame exploitatie Al in de aanvang is geïnvesteerd in duurzaamheid en een spaarzame exploitatie. Daarom werd er gekozen ...
... waaruit bleek dat met minder inspanning een flexibel, fris en duurzaam schoolgebouw te realiseren is, met hogere prestaties en lagere exploitatiekosten. Willem ...
Veel scholen in het vo en po hebben moeite met het professionaliseren van het opdrachtgeverschap. Bouw- en verbouwprojecten verlopen hierdoor niet altijd optimaal en ook de exploitatie van onderwijsgebouwen ...
... achterblijven nu er steeds meer druk komt op de kosten voor onderhoud en exploitatie. Maar hoe krijg je het vo enthousiast? Schoolfacilities sprak met vijf experts op het gebied van benchmarking.   ...
... onderwijsinstellingen hebben belang bij samenwerking om de oplopende exploitatietekorten het hoofd te bieden.” Ingrid de Moel realiseert zich dat het woord leegstand vaak gepaard gaat ...
... het onderwijs versterken, de gebouwen voldeden niet meer aan de eisen van deze tijd, daar komt nu verandering in.” René Tromp: “Bij nieuwe gebouwen kijken we vooral naar de exploitatie, ...
... 2015. Gelukkig helpt de brancheorganisatie UNETO-VNI een handje. Binnen een door de overheid ondersteund innovatieproject Samen Sterk is nagegaan hoe tot een betere exploitatie van schoolgebouwen kan worden ...
Pagina 2 van 3

Trefwoorden

laatste uitgave