exploitatie
... moet worden dat energieneutraal (ENG) is.” Exploitatie belangrijk  Naast functionaliteit is de exploitatie van het gerenoveerde of nieuwe gebouw een belangrijk aspect waar Steenbergen ...
... “Hierbij wordt op een zestal onderdelen getoetst hoe een school ervoor staat”, stelt Linssen. “Het gaat dan om de onderwijskundige staat, de bouwkundige staat, de exploitatielasten, de ...
... wonen? Dat geldt ook voor de wijze van exploitatie; organiseer je alles zelf of ga je alleen onderwijs leveren in de organisatie van een ander? De situatie noopt ertoe hie stevig over na te denken. Er ...
... op korte termijn serieuze investeringen nodig die om extra inspanningen vragen. Maar op de langere termijn zijn er door de energiebesparing aanzienlijke voordelen in de exploitatie van de scholen te behalen ...
... wenst beschikbaar zullen komen. Doordecentralisatie kan dan ruimte scheppen om onder meer bij banken met publieke doelstellingen wel voldoende middelen te financieren zonder dat de jaarlasten voor de gebouwexploitatie ...
... luchtkwaliteit, temperatuurproblemen, leegstand en hoge exploitatiekosten. En soms jaagt een starre houding van instanties schoolbesturen op kosten. Een van de deelnemers vertelt dat de gebruiksvergunning ...
... kapitaliseert een schoolbestuur de te verwachten structurele besparing op exploitatiekosten die ontstaan door het kwaliteits- en duurzaamheidsniveau van het gebouw. In de huidige situatie kunnen dit aanzienlijke ...
... Een zorgvuldig proces is nodig om dát gebouw tot stand te brengen dat optimaal veilig is en tegelijk de voordelen van clustering (meer expertise en faciliteiten tegen lagere exploitatiekosten) ten ...
Scholen in het primair- en voortgezet onderwijs krijgen steeds meer verantwoordelijkheid als het gaat over de exploitatie van hun schoolgebouwen. Door onderhoud goed te organiseren en de juiste ...
... ‘total cost of ownership’ van hun gebouwen. Voorheen waren er voor gemeenten eigenlijk geen financiële prikkels, maar tegenwoordig loont het om te investeren in exploitatie verlagende ...
... in de publicatie 'In Control' die jaarlijks door Bouwstenen wordt uitgebracht. In de laatste versie van deze uitgave (ook digitaal te verkrijgen) treft u bijvoorbeeld artikelen over exploitatierisico's, ...
... succes te maken. “Met betrekking tot exploitatie en beheer vraagt dat wel een zekere mate van professionaliteit.” Liesbeth Wieland is als bestuursadviseur bij Lucas Onderwijs werkzaam ...
... schoolbesturen benaderd. Exploitatieneutraal Albèrt Duyst, projectleider namens de gemeente Amsterdam: “Voor de schoolbesturen is exploitatieneutraliteit van belang. Door de markt ...
... wel meer gebouwd worden. Hiertoe wordt een sluitende business case uitgewerkt waarbij de effecten van de doordecentralisatie op de exploitatierekening en de balans van de school geoptimaliseerd worden. ...
... bij vraagstukken rondom renovatie, upgrading en nieuwbouw met minimale exploitatielasten. Voor informatie of deelname aan het Kenniscentrum Stichting OPTI-School kunt u contact opnemen met: Frans ...
... kostenneutraal is. Onze jaarlijkse investerings- en exploitatielasten van zonnepanelen dekken we uit de besparing van de energiekosten. Mocht het geld opleveren, is dat mooi meegenomen. Dit is gelukt. ...
... zorgt natuurlijk voor flinke besparingen op energie. Wat dat betreft valt er in de exploitatie van de onderwijsgebouwen nog veel winst te behalen.” Investeren in bakstenen Ook op het gebied ...
... die tot een haalbare 'exploitatie' van een onderwijsinstelling en/of andere maatschappelijke organisatie leidt. Vanuit die invalshoek gaat het om een multidisciplinair speelveld waarin de verbinding ...
... door hoge exploitatielasten of een ondoordacht meerjaren onderhoudsplan. Een impressie van een geslaagde dag. Een studiedag met een constructieve insteek en goede presentaties waar je wat aan ...
... fiscale aspecten. Denk bij de overdracht van panden bijvoorbeeld aan (voorkoming van) overdrachtsbelasting, btw en/of schenkbelasting. Denk bij de exploitatie aan bijvoorbeeld btw, loonheffingen en vennootschapsbelasting. ...
Pagina 1 van 3

Trefwoorden

Agenda

04 november: Privacy in het onderwijs

Laatste uitgave