exploitatie
... moet worden dat energieneutraal (ENG) is.” Exploitatie belangrijk  Naast functionaliteit is de exploitatie van het gerenoveerde of nieuwe gebouw een belangrijk aspect waar Steenbergen ...
... “Hierbij wordt op een zestal onderdelen getoetst hoe een school ervoor staat”, stelt Linssen. “Het gaat dan om de onderwijskundige staat, de bouwkundige staat, de exploitatielasten, de ...
... wonen? Dat geldt ook voor de wijze van exploitatie; organiseer je alles zelf of ga je alleen onderwijs leveren in de organisatie van een ander? De situatie noopt ertoe hie stevig over na te denken. Er ...
... van gescheiden afval en welke invloed u kunt uitoefenen in deze trajecten. U krijgt inzicht in de theorie van circulair inkopen en welke impact dit heeft op de inzameling van afval en exploitatie van uw ...
... op korte termijn serieuze investeringen nodig die om extra inspanningen vragen. Maar op de langere termijn zijn er door de energiebesparing aanzienlijke voordelen in de exploitatie van de scholen te behalen ...
... de EIA en lagere exploitatiekosten. Hoe? Door het eenvoudig regelen van de ruimtetemperatuur in elke individuele (klas)ruimte. Hoe het zit, leest u in deze whitepaper.  ...
... wenst beschikbaar zullen komen. Doordecentralisatie kan dan ruimte scheppen om onder meer bij banken met publieke doelstellingen wel voldoende middelen te financieren zonder dat de jaarlasten voor de gebouwexploitatie ...
Hoe duur is uw schoolgebouw eigenlijk? Denkt u ook dat de exploitatie van uw schoolgebouw een grote kostenpost is? Maar hoe zeker weet u dat eigenlijk? Uiteraard drukt de gebouwexploitatie ...
... luchtkwaliteit, temperatuurproblemen, leegstand en hoge exploitatiekosten. En soms jaagt een starre houding van instanties schoolbesturen op kosten. Een van de deelnemers vertelt dat de gebruiksvergunning ...
... voor een marktconforme vaststelling van een investeringsnorm. Er is ook een groep die voor een normering kiest die zowel investerings- als exploitatiekosten omvat. Een klein deel zet in op hele andere ...
... kapitaliseert een schoolbestuur de te verwachten structurele besparing op exploitatiekosten die ontstaan door het kwaliteits- en duurzaamheidsniveau van het gebouw. In de huidige situatie kunnen dit aanzienlijke ...
... Een zorgvuldig proces is nodig om dát gebouw tot stand te brengen dat optimaal veilig is en tegelijk de voordelen van clustering (meer expertise en faciliteiten tegen lagere exploitatiekosten) ten ...
Scholen in het primair- en voortgezet onderwijs krijgen steeds meer verantwoordelijkheid als het gaat over de exploitatie van hun schoolgebouwen. Door onderhoud goed te organiseren en de juiste ...
... ‘total cost of ownership’ van hun gebouwen. Voorheen waren er voor gemeenten eigenlijk geen financiële prikkels, maar tegenwoordig loont het om te investeren in exploitatie verlagende ...
... in de publicatie 'In Control' die jaarlijks door Bouwstenen wordt uitgebracht. In de laatste versie van deze uitgave (ook digitaal te verkrijgen) treft u bijvoorbeeld artikelen over exploitatierisico's, ...
... succes te maken. “Met betrekking tot exploitatie en beheer vraagt dat wel een zekere mate van professionaliteit.” Liesbeth Wieland is als bestuursadviseur bij Lucas Onderwijs werkzaam ...
... schoolbesturen benaderd. Exploitatieneutraal Albèrt Duyst, projectleider namens de gemeente Amsterdam: “Voor de schoolbesturen is exploitatieneutraliteit van belang. Door de markt ...
Nieuwe scholen, renovatie en exploitatie, meervoudig ruimtegebruik, slimme gebouwen en professionalisering. Het wordt een inspirerende dag waarop maatschappelijke organisaties elkaar vooruit helpen. ...
... ofwel exploitatie is het vaak een zoektocht naar partijen die het onderwijs facilitaire oplossingen kunnen bieden, met als doel efficiency en kostenbesparing. Wij willen het onderwijs ondersteunen de aanwezige ...
... wel meer gebouwd worden. Hiertoe wordt een sluitende business case uitgewerkt waarbij de effecten van de doordecentralisatie op de exploitatierekening en de balans van de school geoptimaliseerd worden. ...
Pagina 1 van 3

Trefwoorden

december uitgave

Partners