energiebesparing
Naast het feit dat u zich geen zorgen hoeft te maken wie de verwarming heeft uitgedaan, profiteert u van minstens 20% energiebesparing, een korte terugverdientijd van 1-2 jaar, fiscaal voordeel via ...
Tot 3 november 2018 kunt u reageren op de nieuwe lijsten met voorgestelde erkende maatregelen in het kader van de Wet milieubeheer voor energiebesparing bij scholen. De internetconsultatie ...
Is niet nodig met en:key, dat in elke ruimte automatisch de gewenste temperatuur regelt. Bij geen gebruik schakelt en:key de temperatuur lager. Resultaat: minstens 20% energiebesparing. Tevens financieel ...
... leest u meer hierover. In Schoolfacilities gaat Stef Strik, coördinator energiebesparing bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, in op de achtergrond en plannen met betrekking ...
Hoe kunt u de verwarming in elke ruimte van uw gebouw automatisch afstemmen op het gebruik en zo twintig procent energie besparen? De whitepaper van Kieback&Peter informeert u over de oplossing. ...
Een slecht binnenklimaat in een gebouw heeft een negatieve invloed op de gezondheid en prestaties van de gebruikers. Regeltechniek met gebouwbeheer zorgt voor een gezond binnenklimaat en een hoog comfort ...
...  LED verlichting; Daglichtregeling verlichting; Afwezigheidsdetectie verlichting; Zonnepanelen (PV). 50% lagere energiebesparing Deze maatregelen hebben geresulteerd ...
Zonnepanelen, warmtepompen en slimme sensoren. Duurzame en energiebesparende schoolgebouwen willen we allemaal. Maar hoe pak je dat aan? En wat zijn de uitdagingen? De ene school wil eigen ...
Een ongezond binnenmilieu kan zowel de gezondheid als de leerprestaties van kinderen beïnvloeden. Het toepassen van regeltechniek t.b.v. de technische installaties, in combinatie met een beheersysteem, ...
...  LED verlichting; Daglichtregeling verlichting; Afwezigheidsdetectie verlichting; Zonnepanelen (PV). 50% lagere energiebesparing Deze maatregelen hebben geresulteerd ...
... onderwijsbestuurder is ook een prikkelende gedachte. Energiebesparing door gebruik te maken van zonnepanelen en ledverlichting is immers direct merkbaar in de energiekosten. Het onderzoek ...
... en energiebesparing zorgde voor integrale kwaliteitsverbetering.   Resultaat: gunning aan consortium met hoogste kwaliteit voor vastgestelde prijzen. 4 Ontwerp ...
De keerzijde van de extra aandacht voor energiebesparing in schoolgebouwen is zo te isoleren, dat er praktisch geen verse lucht binnenkomt. Daardoor wordt de luchtkwaliteit binnen wel tien keer ...
Tegenwoordig is duurzaamheid bijna een must, zeker bij scholen. “Scholen zijn behoorlijke energieslurpers. Door energie te besparen en zelf stroom op te wekken laat je kinderen zien dat je kiest ...
... in deze experience staat het effect van led-verlichting op welbevinden, energiebesparing en de mogelijkheden van connectiviteit; in de vorm van lichtdouches, kijkdozen en een 4 meter hoog beeld van de ...
... gebouw door Energiesprong van Platform 31. De grote middengroep heeft energiebesparing wel op de agenda staan, maar gaat nog niet tot handelen over. Zij geeft aan weinig kennis te hebben van mogelijke ...
... leer- en werkomgevingen te versnellen. De Green Deal helpt schoolbesturen en gemeenten bij hun ambities om energiebesparing en de kwaliteit van het binnenmilieu op scholen (exploitatieneutraal) te verbeteren. ...
...  Investeringen in de klimaatinstallatie en energiebesparing zijn vaak ingrijpend, zowel financieel als bouwkundig. “Subsidies hebben scholen gestimuleerd hierin te investeren. Omdat de resultaten ...
... situatie dus.” Voor de 70 miljoen, voor het opwekken van duurzame energie in publieke gebouwen, wil D66 een regeling treffen gericht op leningen voor energiebesparing en het opwekken van duurzame ...
... is op het vlak van duurzaamheid over energieneutraliteit, energiebesparing, verbetering van binnenklimaat en duurzame energie. “Maar wat zijn nu de mogelijkheden en welke belemmeringen liggen er? ...
Pagina 1 van 3

Trefwoorden

Advertentie

Advertentie

Advertentie

Advertentie

September uitgave

Partners