energiebeheer
Voor de nieuwbouw van het Augustinianum te Eindhoven, is als leidraad klasse B genomen uit het standaard programma van eisen Frisse Scholen. Na het vaststellen van het programma van eisen is een ...
... renovatie. Omdat de kwaliteit van een gebouw niet alleen in licht, lucht en energiebeheersing zit, maar ook in gebruiksvriendelijkheid, beleving enz., krijg je een aardig totaalbeeld. Naast deze ...
...  - Facilitair gebouwenbeheer Planning, coördinatie en controle van gebouw- en onderhoudswerkzaamheden, waaronder: planmatig onderhoud, (brand)veiligheid, milieu en energiebeheer, ...
... Meppel al verantwoordelijk voor het energiebeheer van de scholen. Prins: "De nadruk lag hierbij op het sturen en onderhoud van de kachels en licht. Branden als het nodig is, standby als er geen energiebehoefte ...
Steeds meer schoolbesturen zijn in samenwerking met gemeenten actief met het verduurzamen van bestaande schoolgebouwen. Dit levert een lagere CO2-uitstoot, minder energiekosten, een beter binnenklimaat, ...
... op het gebied van comfort (klimaat, verlichting), toegang en veiligheid, en energiebeheer. Het concept is er op gericht om alle techniek die te maken heeft met veiligheid, comfort, ...
...  Rasenberg Instruments Energiebeheer TRILUX Nieuw Licht Glas & gevelonderhoud Service ...
Bij bouw- en renovatieprojecten van scholen wordt teveel naar de investeringskosten gekeken en te weinig naar de exploitatiekosten. Bovendien werken partijen nog te vaak langs elkaar heen. Dit gaat ...
In het onderwijs gaat 58 procent van het totale energieverbruik op aan verlichting, blijkt uit gegevens van het Energie Centrum Nederland. Dit percentage is te hoog en kan flink naar beneden. Groepsgewijs ...
Het programma Schoon Licht van SenterNovem streeft naar drastische besparing van het energiegebruik door kunstverlichting. De eerste stap hierbij is het goed gebruiken van daglicht. Daglicht is om nog ...
Slechts tien procent van de scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Rijnmond heeft het energiebeheer op orde. Dat blijkt uit onderzoek van de DCMR Milieudienst Rijnmond (DCMR) onder 200 scholen ...
Rob de Vrind, duurzaamheidscoördinator bij het Koning Willem I College te Den Bosch en deels werkzaam bij het Facilitair Bedrijf van die school onder leiding van directeur Frans van de Wiel, heeft ...
Het Koning Willem I College bouwt aan de Vlijmenseweg in 's-Hertogenbosch een nieuw pand, dat wordt uitgerust met installaties die het zo energiezuinig mogelijk moeten maken. Vier bestaande gebouwen ...

Trefwoorden

Agenda

04 november: Privacy in het onderwijs

Laatste uitgave