energie
... wereldwijs en klaar voor de toekomst zijn als hij bij ons vertrekt. Hij moet hier ten tweede kunnen leren met energie: samen gemotiveerd op weg noemen we dat. Het derde thema heeft betrekking op het onderwijsprogramma ...
... fase en proberen de positieve energie erin te houden, hoewel dat niet altijd eenvoudig is. De algemene tendens is dat iedereen werkzaam in het onderwijs vooral de aanwezigheid van studenten erg mist en ...
... hebben besloten om structureel, beleidsmatig en grondig het gebouwenbestand aan te pakken.”   Energieneutraal  Eén van de betrokken scholen is Stichting Attendiz ...
... scholen onder haar hoede. De Verwondering draait al op een dislocatie, maar Eijgenstein kan niet wachten tot het nieuwe schoolgebouw in januari 2021 de deuren opent. Energie opwekken Voor het ...
... glad en extra wit oppervlak, met een hoge lichtreflectie en lichtverspreiding, waardoor het bijdraagt aan het besparen van energie op kunstverlichting. Diverse Rockfon producten werden toegepast, waaronder ...
...  Het duurzaamheidsbeleid is ook nog lang niet altijd vertaald naar concrete gebouwen, concrete energiemaatregelen, interne bedrijfsplannen, het gebruik van materialen en de te maken afspraken met huurders ...
... energiebeleid Radboud Universiteit en Meindert Smallenbroek, directeur Energie en omgeving Ministerie EZK.    Aan het programma werken o.a. mee; Leo van Wijchen, Teamleider Huisvesting ...
Van alle erkende energiebesparende maatregelen in het kader van de Wet milieubeheer worden die van tijdschakelaars en klimaatafhankelijke regelingen voor verwarming en ventilatie het meest toegepast ...
... en professionals bij gemeenten, scholen, corporaties, enzovoort.  De sessies waaruit u kunt kiezen zijn: 1. informatieplicht: lust of last? 2. sturen op energieprestaties 3. ...
... Schoolbesturen komen bij nieuwbouw nu vaak, om budgettaire redenen, uit op een gebouw dat BENG is (bijna energieneutraal gebouw), volgens het huidige bouwbesluit. Eigenlijk is dit een desinvestering omdat ...
Studentenhuisvesters DUWO en Idealis ontwikkelden een thermostaat die zo slim is dat de verwarming in ruimtes zich automatisch aanpast aan het gebruik. Tijdens een pilot leverde dit wel 20% energiebesparing ...
De Haagse Scholen en het Carmelcollege hebben op tijd voldaan aan de informatieplicht rond de energiebesparingsmaatregelen die ze in het kader van de Wet milieubeheer geacht worden te nemen. Dat geldt ...
... beter van.'     Meedoen? Op woensdag 22 mei 2019 maken scholen met elkaar en met hulp van Remco hun eigen energiebesparingsplan. Alleen ...
... meer van losse VPN cliënts; • Volledig gereed voor toekomstig energiemanagement. Gereed voor energiemanagement door u, Kieback&Peter of derden.   Kieback&Peter ...
... waarvan ook de schoonmakers er een is. Ook wij wilden graag om tafel om allemaal met dezelfde energie aan het werk te gaan. We zijn Hago’s regiodirecteur bijzonder dankbaar dat hij FNV aan tafel ...
... de gebouwde omgeving.     Meer eigen invulling Het energie- en klimaatbeleid is gebaseerd op akkoorden tussen het rijk en lokale besturen, maar de uitwerking van die akkoorden ...
Het programma ‘Scholen besparen energie’ ondersteunt schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs bij het treffen van energiebesparings-maatregelen die eenvoudig zijn te realiseren ...
Een groene sprong vooruit. Zo mag je de bouw van vijf energieneutrale scholen door SPO Utrecht gerust noemen. Het bestuur van 36 openbare basisscholen in de stad loopt daarmee vooruit op de milieueisen ...
Overijssel helpt alle basisscholen in haar provincie vooruit als het gaat om energiebesparing. Naast de aanpak van gebouwen en installaties wordt ingezet op bewustwording, gedrag en educatie.   ...
... verplicht bent te nemen. Maatregelen die zich binnen 5 jaar terugverdienen, bent u wettelijk verplicht te nemen.   Daarnaast moet uw inzicht hebben in uw energieverbruik. Doet ...
Pagina 1 van 3

Trefwoorden

december uitgave

Partners