draagvlak
... vooral meer geld en tijd nodig, gevolgd door meer draagvlak, meer kennis, competenties en meer innovatie. Zo hebben scholen nog niet veel ervaring met circulair inkopen. Ook geven veel scholen aan meer ...
... echt stappen te kunnen zetten is een meer integrale aanpak, meer draagvlak, meer ruimte voor eigen invulling en een betere samenwerking tussen de verschillende betrokkenen nodig, concludeert het werkveld.  ...
... het realiseren van de duurzaamheidsambities van de hogeschool. Draagvlak Sinds 2013 is bijdragen aan een duurzame samenleving één van de speerpunten van Avans. Bewust koos ...
... de Inspectie. Zo leuk kan leren dus zijn. Belangrijk is wel dat de schoolleiding zorgt voor voldoende faciliteiten, inbedding, aansturing en draagvlak binnen de school. Of er wel of niet ook door het personeel ...
... en drugs behoren.” Breed draagvlak De Duivense burgemeester Rik de Lange vindt het opbouwen van een goede relatie tussen politie en jongeren de belangrijkste doelstelling. Ook verwacht ...
... Anne als bevoegde namens de opdrachtgever zorgde voor draagvlak in de organisatie.   Moving target Het landelijk VMBO Platform Dienstverlening & Producten noemt het intersectorale ...
... schoolbestuur, politieke wil en draagvlak, omvang van de doordecentralisatie in geld, financiële noodzaak. In de gesprekken met de gemeente moet rekening gehouden worden met een zeker ongeloof ...
... draagvlak, ondernemingszin, leiderschapskwaliteiten en geduld; zijn nog maar het begin van het rijtje waaraan een beoogde directeur moet voldoen. We hebben een directeur met het gewenste profiel ...
... ook commitment vereist van bestuurders. Voor de bestuurder die verduurzaming overweegt, heeft hij de volgende adviezen: Stap 1: creëer draagvlak bij je directeuren “Je hebt directeuren ...
... (lokaal en landelijk) en andere partners (privaat en publiek) die bijdragen aan een bewuste leefstijl. Door alle stakeholders te verbinden, integraal samen te werken en draagvlak te creëren, kunnen ...
... vriendjes en vriendinnetjes ook vriendjes en vriendinnetjes blijven. En op die manier is er voor ouders een groter draagvlak om bijvoorbeeld een taxidienst op te zetten. Met de auto, of bij mooi weer met ...
... de ogen en oren van de organisatie en dus is hun betrokkenheid cruciaal. Daarom worden informatiesessies en werkplekinstructies georganiseerd over nut- en noodzaak van het beheer. Dit zorgt voor draagvlak ...
... de basisscholen dit model hanteren. Weinig draagvlak onder leerkrachten voor het 7-tot-7-model en het bioritmemodel Scholen kiezen niet voor het bioritmemodel (les van 10.00 tot 12.00 uur en ...
... zijn zich er zeer bewust van dat hun werkwijze en gedrag van groot belang zijn voor het verkrijgen en behouden van maatschappelijk vertrouwen en draagvlak. De sector heeft de afgelopen jaren belangrijke ...
... worden informatiesessies en werkplekinstructies georganiseerd over nut- en noodzaak van de uit te voeren beheerstaken. Zo wordt gezorgd voor voldoende draagvlak en kennis en vaardigheden voor juiste uitvoering ...
... Tanis, projectwethouder (links), Diana Vonk, beleidsadviseur onderwijs en Cor van Dijk, projectmanager bij de gemeente Sliedrecht: “Wij agenderen, scheppen randvoorwaarden, zoeken draagvlak, investeren ...
... kunt zetten waarmee je mensen prikkelt, kan dat een mooie start zijn.” Ruud Jansen ziet er meer in om benchmarking in het vo van binnenuit te laten groeien. “Je moet draagvlak hebben ...
... te communiceren, pak je je plaats als leidinggevende. Wie helderheid schept, schept ook draagvlak en respect bij zijn medewerkers”. Aanspreken op functioneren In de praktijk betekent het ...
... het gezonde schoolbeleid moet draagvlak hebben vanuit bestuur, directie en medewerkers binnen de school, anders vecht een cateraar als Don Quichot tegen de windmolens. Deze samenwerking was naar onze mening ...
... faciliteiten, dan weet je dat er verantwoord mee wordt omgesprongen.” Door de open leeromgeving is er volgens Pas veel meer sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid. “Het draagvlak ...
Pagina 1 van 3

Trefwoorden

Advertentie

Agenda

Geen evenementen

mei uitgave

Partners