deskundigheid
... de deskundigheid op het gebied van wet- en regelgeving, vakkennis op installatietechnisch en bouwkundig vlak van de eigen organisatie. Ook de organisatorische vaardigheden van de organisatie, het aantal ...
... gaan over het ontwerp van het gebouw, zodat het goed past bij het onderwijsconcept. Op deze wijze staat elk van de partijen in zijn kracht en kunnen zij hun inbreng hebben vanuit hun specifieke deskundigheid. ...
... van mening dat dit soort bijeenkomsten een positieve bijdrage leveren aan de deskundigheidbevordering van de beslissers in het onderwijs. Immers: op het gebied van inkoop zijn er nog een aantal slagen ...
... is randvoorwaardelijk. Dit is een dermate complexe materie dat een goede uitleg en inhoudelijke deskundigheid helpt om tot een gedragen besluit te komen waarbij rekening wordt gehouden met en belangen ...
... in de bedrijfsvoering van Pro Mereor zijn: transparantie, integriteit, deskundigheid en kwaliteit. De werkzaamheden worden uitgevoerd conform de gedragscode van de beroepsvereniging NEVI (Nederlandse Vereniging ...
... ondermaats. Ook de doe-het-zelf oplossingen, zoals Arbomeester PO en de Arbo-scan VO, voldoen niet. “Onderwijsinstelling hebben zelf te weinig deskundigheid in huis om een RI&E maken. Met name ...
... meteen voor een kavel van gebouwen. Daarbij moeten we uiteraard wel heel goed op de hoogte zijn van de effecten van de keuzes die we maken. En dat is weer afhankelijk van de deskundigheid van onze adviseurs. ...
... volgen de actuele ontwikkelingen op de voet en streven voortdurend naar verbeteringen. Onze bouwkundig adviseurs onderscheiden zich door hun deskundigheid en brede inzetbaarheid. Gecombineerd met onze ...
... werk. Terwijl een traditionele aanpak van een bouwproject eigenlijk juist heel veel deskundigheid en coördinatievermogen van een opdrachtgever vraagt, ook bij kleine projecten.” Het bouwen ...
... Ook kan op basis van de zelfevaluatie worden gekeken welke mogelijkheden het schoolbestuur heeft om kennis en expertise ‘in huis’ te ontwikkelen of in hoeverre deze door externe deskundigheid ...
... dat uiteindelijk aannemers geselecteerd worden die de juiste specifieke ervaring, deskundigheid alsmede kennis bezitten om de beschikbaar gestelde DO+ stukken te vertalen in één integrale ...
... onderwijs De vernieuwde AOC Raad kenmerkt zich door een aanpak met inzet en inbreng van deskundigheid vanuit de scholen zelf. Hiermee is de belangenbehartiging dicht bij de scholen georganiseerd ...
... binnen het secundaire proces van onderwijsinstellingen is een sterke behoefte aan continue deskundigheidsbevordering en vaardigheidstrainingen op een groot aantal deelterreinen. Denk hierbij aan financieel-, ...
... een flexibele structuur zijn met inzet en inbreng van deskundigheid vanuit de scholen zelf. Afgelopen jaar hebben de AOC’s onderzocht hoe ze de verschillende samenwerkingsverbanden binnen het ...
... van de school voldoen. Vooraf is in proeftuinen geëxperimenteerd met een selecte groep leerlingen. Van de deskundigheid van externe partners is dankbaar gebruik gemaakt. “Ik ben zelf heel sterk ...
De mensen van het stafbureau zitten er niet omdat ze toevallig lid zijn van de juiste partij, maar omdat ze deskundig zijn op het gebied van huisvesting of personeelsbeleid. Een succesvol bestuur zit ...
... maken van elkaars deskundigheid en dienstverlening alleen maar eenvoudiger. Maar natuurlijk is én blijft de Bibliotheek Winterswijk bedoeld voor alle inwoners van Winterswijk. Het Gerrit Komrij ...
... wel dat zij ook zelf de deskundigheid moeten hebben om zich hiermee bezig te houden. Tot voor kort konden schoolbesturen met vragen over onderhoud, nieuwbouw en de financiering daarmee terecht bij ...
... zult waarschijnlijk overtuigd zijn van het nut en de noodzaak van het opstellen van een goed meerjarenperspectief. Waar interne specifieke deskundigheid op dit gebied ontbreekt of onvoldoende aanwezig ...
Na de oplevering van een nieuw of gerenoveerd schoolgebouw blijken de energiezuinigheid en het binnenmilieu vaak niet aan de verwachtingen te voldoen. Meestal is dat het gevolg van fouten. Regelmatig ...
Pagina 1 van 3

Trefwoorden

Advertentie

Advertentie

December uitgave

Partners