cursussen
Het Nederlands Instituut voor Schoolhulpverlening en Veiligheid (NISHV) verzorgt sinds jaar en dag special op het onderwijs gerichte cursussen, waarmee de Arbo- en BHV-verplichtingen worden ingevuld ...
... scholen. Conciërges in het VO hebben zich ontwikkeld van klusjesmannen met een EHBO diploma, tot een team van facilitaire medewerkers die regelmatig trainingen en cursussen volgen om bij te blijven ...
... in de meeste standaard BHV-cursussen. “Van de meer dan 250 officieel gekwalificeerde risico’s in scholen komen er slechts 3 aan bod in een ‘gewone’ BHV-opleiding. Zo’n cursus ...
... of cursussen verzorgen. Andere initiatieven zijn weer ontstaan vanuit bureaus of leveranciers die graag hun producten aan de man willen brengen. Bouwstenen verkoopt geen advies of producten, maar verzorgt ...
... helemaal vast.” Het NISHV begeleidt scholen bij het implementeren van het veiligheidsbeleid in de organisatie, onder anderen met cursussen voor preventiemedewerkers en door risico-inventarisaties ...
... opleidingen en cursussen biedt. Zowel aan jongeren die een vak willen leren als voor volwassenen die zich willen bijscholen, en aan nieuwkomers die zich voorbereiden op een plek in de Nederlandse samenleving. ...
... middel van meldpunten en cursussen. We geven daarmee de eindgebruiker zelf veel meer de regie in handen.” Lync Telefonie Ook de telefonie-omgeving gaat naar de cloud. Hoogervorst: “Voorheen ...
... samen laten werken en loopt daarbij tegen verzet aan. Medewerkers hebben een eigen manier van werken ontwikkeld en vinden het lastig om dat te veranderen.” Van Herk ziet op zijn cursussen ...
Hij is zelf het schoolvoorbeeld van Een leven lang leren geeft Hans Visser toe. In 1988 begon hij als conciërge op wat nu ROC Graafschap College is. Door het volgen van cursussen en opleidingen ...
... is bestemd voor hoofdconciërges, staf/afdelingshoofden, en gebouw- en kantinebeheerders binnen een onderwijsinstelling. Meer informatie over deze én andere cursussen/trainingen ...
Postbus 89 2210 AB Noordwiijkerhout Tel. 0252 - 340 413 info@fiac.nl www.fiac.nl Bij personeel werkzaam ...
... de juiste competenties om u te ondersteunen bij inkoop (verander)trajecten en verzorgen trainingen en cursussen. Zoals o.a. de Workshop Slim inkopen en aanbesteden in onderwijs, zorg en overheid. 'Pro ...
... Dat gaat verder dan het toepassen van nieuwe technieken, het aanbieden van technische middelen en knoppencursussen. Ook de meerwaarde in didactische zin verdient aandacht. In deel 2 trok hij de trieste ...
... of te optimaliseren met behulp van ict. “Heel herkenbaar”, zegt John van Dongen. “Zelfs als scholen wel een adequate ictinfrastructuur hebben en zorgen voor de noodzakelijke knoppencursussen, ...
... er worden excursies en cursussen voor studenten en scholen georganiseerd, 's-winters worden de wilgen op de terreinen van de universiteit geknot, er is plaats voor onderzoek, ruimte voor stagiaires ...
... ingezet. Bijvoorbeeld voor naschoolse opvang, wijkactiviteiten of cursussen. Een betere bezetting zorgt voor een duurzamer gebruik van vastgoed. Je bespaart materialen én energie. Voorwaarde hiervoor ...
... zo ver dat ze het gaan gebruiken in de les?'. Adviseur/onderzoeker John van Dongen: “De meeste scholen bieden wel knoppencursussen aan, maar geven docenten onvoldoende de kans om de didactische ...
... is alle aan onderwijs gerelateerde zorg in de wijk gehuisvest: inburgeringscursussen voor allochtone ouders, ontmoetingsbijeenkomsten, gesprekken over opvoeding, sport na school, etc.. In de praktijk is ...
... uniformiteit en kun je samen veel efficiënter cursussen en trainingen organiseren.” Het ict-beheer op school wordt al tien jaar in samenwerking met Andoburg gedaan, omdat de school daar zelf ...
... samengewerkt met het St. Bonifatius College, de andere school voor katholiek voortgezet onderwijs in Utrecht. Marcel Voorhoeve: “We hebben vroeger samen cursussen opgezet om docenten basisvaardigheden ...
Pagina 1 van 2

Trefwoorden

november uitgave

Partners