contract
... we met elkaar de actualiteiten rond inkoop en aanbesteding, contractmanagement, fiscaliteiten, gegevensbescherming of een ander thema. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor bestuurders en schoolleiders in ...
... binnen één systeem vastleggen van contracten met looptijd, certificeringen, periodiek onderhoud en leveranciers en het centraliseren van informatiebronnen. Dit resulteert in grip op de status, ...
... noodzakelijk. 7. Check de afspraken met uw verwerkers Onderwijsinstellingen zijn verplicht om bij het contracteren van leveranciers van digitale leermiddelen gebruik te maken van de modelverwerkersovereenkomst ...
...    UvA en Hago hebben samen een flink deel van hun eerste gezamenlijke contractperiode geïnvesteerd in communicatie met schoonmaakmedewerkers. Het resultaat, blije schoonmakers en echt ...
... goed te laten presteren." Storingscontracten Ook als het gebouw bij ingebruikname goed presteert, gaat het daarna volgens Ed vaak al snel mis. "De praktijk leert dat veel opdrachtgevers ...
... en services. Ook zijn er verschillen wat betreft technische mogelijkheden en type contracten voor gebruik van het systeem. Weet wat u wilt Wie de overzichten bekijkt, kan het gaan duizelen. Er ...
... wij de conclusie dat een Europese aanbesteding niet wenselijk was. Dat heeft ook te maken met de aard van de contracten en de relatie met de schoonmaakbedrijven. Hierdoor bestaat het risico dat de gewenste ...
... het proces. Bart Manders van HEVO voerde dit project risicodragend uit en was dus contractueel verantwoordelijk voor alle ontwerpende en uitvoerende partijen. De opdrachtgever had daardoor tijdens het ...
... gebouw voor circa 1.250 leerlingen wilde de opdrachtgever een proces en contract waarbij de verantwoordelijkheid van ontwerp en uitvoering in één hand was. Om de onderwijsvisie goed en onafhankelijk ...
... bevoegdheden helder te hebben voor wat betreft bijvoorbeeld het aangaan van financiële verplichtingen, contracten, bestellen binnen contractafspraken en kwaliteitscontroles van uitbestede diensten ...
... zitten wij niet stil en zoeken we voortdurend naar behoeften en innovaties in inkoop en contractmanagement”, vertelt Hans Schurgers namens Het NIC (onderdeel van NIC Groep). “Begin 2016 hebben ...
... Journey of Food, geen bezwaar aantekend tegen de gunning van het nieuwe cateringcontract van UvA en HvA aan Cormet. Dit betekent dat de dienstverlening van eten & drinken op de scholen op 1 januari ...
... of en onder welke condities er wordt verhuurd. De inkomsten zijn voor de school. In het PO en VO gaat daar niet veel geld in om. Verhuur of medegebruik vindt plaats op basis van standaardcontracten, er ...
SURFnet zegt de komende maanden contracten af te sluiten met acht leveranciers die betaalbare en veilige Infrastructure as a Service (IaaS) clouddiensten gaan leveren aan het Nederlands onderwijsinstellingen.  ...
... contractvorm worden verschillende fasen (bijvoorbeeld ontwerp, uitvoering en onderhoud) door één opdrachtnemende partij uitgevoerd. Wordt dit ook nog op basis van Best Value voorbereid, aanbesteed ...
... is. De kosten van vier nice to haves in de uitvraag bleken te laag ingeschat. Van Uffelen ziet het als een investering in de toekomst. “Geïntegreerde contracten zijn niet meer weg te denken. ...
... per jaar zijn van de doordecentralisatie over de gehele looptijd van de financiering. Na afloop van de contractperiode eindigt de financiering en in principe ook de doordecentralisatie. De zorgplicht voor ...
... Marco Kalden nog op. "Maar het moet wel de drempel van de investering wegnemen." De aanschaf van een e-bike is voor veel ouders veel geld. "Wij denken aan een soort van gebruikerscontract. ...
... kosten? Met name economische ontwikkelingen resulteren in maatregelen om op korte termijn kosten te besparen. Zo zijn inkoopcontracten verbeterd, wordt gestuurd op kostenbewustwording in de organisatie ...
... jaar liggen concrete plannen klaar en kan er weer gebouwd worden. Een dag na de goedkeuring van het huisvestingsplan werd meteen gestart met het eerste nieuwbouwproject. De bouwcontracten werden ...
Pagina 1 van 3

Trefwoorden

december uitgave

Partners