clouddiensten
...  Bij hosted services ligt de verantwoordelijkheid voor het beheer bij de leveranciers van de clouddiensten. De ICT-afdeling heeft een andere rol gekregen. “Wij zijn meer een IT-regieafdeling ...
... op bedrijfseigen toepassingen draaien. Dit geheel moet op de een of andere manier soepel en veilig samenwerken met clouddiensten. Xafax zorgt voor veiligheid, integratie, gegevensuitwisseling, beheer, ...
SURFnet zegt de komende maanden contracten af te sluiten met acht leveranciers die betaalbare en veilige Infrastructure as a Service (IaaS) clouddiensten gaan leveren aan het Nederlands onderwijsinstellingen.  ...
... aan het netwerk, het e-mailsysteem en de onderwijsapplicaties van de school. Uiteraard is de RSNG oplossing ook helemaal afgestemd voor uitbreiding naar clouddiensten en cloudapplicaties. Life@edu ...
... clouddiensten, hangt vaak samen met hun daadkracht en uitgedragen visie. “Schoolleiders zouden moeten stimuleren, de verbinding leggen tussen onderwijsvernieuwing en de onderwijskundige visie van ...
... wordt gedeeld door alle gebruikers. In de regel betreft het diensten van grote leveranciers, zoals Google en Microsoft, of nichespelers. Bij een private cloud is de infrastructuur van de clouddiensten ...
... een ander type functionaris als je de cloud in gaat. Aan iemand die zorgt voor een goede aansturing van de partij die de clouddiensten levert. Goed contractmanagement is essentieel.” Jeroen Westerik, ...
... hogescholen en onderzoeksinstellingen samen aan ICT-innovaties, met als doel de kwaliteit van hoger onderwijs en onderzoek te verhogen. SURF is voorstander van het gebruik van clouddiensten in het onderwijs. ...
... betrokken is. Het illustreert dat het gebruik van clouddiensten op sommige punten weliswaar leidt tot vermindering van complexiteit, maar dat er wel degelijk beheeractiviteiten overblijven. Zoals eerder ...
... er ruimte beschikbaar voor de toegevoegde waarde (uitnutting) van ICT in het onderwijsproces. En dat is geen toekomstmuziek! Hele Nederlandse onderwijsveld Er zijn al clouddiensten waar scholen ...
... op met de stichting Kennisnet om clouddiensten op een efficiënte en kosteneffectieve manier aan het onderwijsveld te kunnen aanbieden. Volgens Steijaert vertegenwoordigen SURFnet en Stichting ...

Trefwoorden

Advertentie

Agenda

Geen evenementen

maart uitgave

Partners