brede school
... hebben nog wel regelmatig contact met de wijkagent op school. Daarvan blijkt een preventieve werking uit te gaan.” Het Candea College is een brede school voor vmbo, havo en vwo in Duiven. ...
... en hoe verhoudt het zich tot de omgeving. Er komt ook steeds meer interactie met die omgeving. Denk aan de brede school en het kindcentrum. Allemaal ontwikkelingen die enorm ingrijpen op het vastgoed.” ...
... maar nét ontwikkelde Brede School én zich zorgen makend over het teruglopend leerlingaantal - proberen hun eigen marktpositie zo goed mogelijk vast te houden. Kinderopvangorganisaties zijn ...
... context zijn onderlinge verbondenheid en betrokkenheid bij keuzes belangrijk, vaak in samenwerking met andere maatschappelijke actoren. Een mooi voorbeeld van samenwerking levert brede school De Noordster ...
... Ton van der Meer (installateur), Margriet van der Ploeg (directeur De Koningslinde) en Richard Westerhof (lichtadviseur Trilux) Brede school De Koningslinde, mede gerealiseerd door ...
... viel daarom op een nieuw gebouw voor beide scholen. Aan het begin van het nieuwe schooljaar is de eerste Brede School in Sliedrecht in gebruik genomen. Hans ...
Onder leiding van Toine Janssen, lid van het CvB van Conexus, discussieerde HEVO met schoolbesturen en gemeenten, in brede school Prins Maurits in Nijmegen, over de toekomst van de scholenbouw in het ...
... aan de nieuwbouw van de brede school aan de Viandenlaan en de uitbreiding van de Dirk van Veen. En is de Berkenhofschool aan de Galderseweg een prioriteit, maar kunnen we dankzij de mogelijkheden die doordecentralisatie ...
... circa 60 en 120 leerlingen. Geen van de scholen in de kernen komt boven de honderd, maar samen in een brede school kunnen we ze wel overeind houden.” Kees de Leng, beleidsmedewerker onderwijshuisvesting ...
De bouw van de Brede School Joure Zuid ging op maandag 11 november officieel van start. Wethouder Jan Benedictus van de gemeente De Friese Meren begroef die dag samen met leerlingen twee tijdcapsules. ...
... om het begrip school los te laten. "We werken toe naar het kindcentrum, een doorontwikkeling van de brede school. We moeten kinderen tussen 0 en 12 jaar een plek bieden waar ze onderwijs en opvang ...
... een schitterende Brede School is opgetrokken. Het daglicht stroomt rijkelijk naar binnen, er zijn alleen duurzame materialen gebruikt en het pand is praktisch onderhoudsvrij. De eerste verdieping bestaat ...
... brede schoolconcept: verschillende partijen in een gebouw. Dat is te zien bij de procedure rond de inschrijving van kinderen en de ziekmeldingen. “Ouders moeten hun kind apart aanmelden bij de peuterspeelzaal, ...
... in het verleden een concurrentiestrijd, hoewel de oorspronkelijke bedoeling was samen een Brede School te vormen. Nu op beide scholen een nieuwe schoolleider aan de slag is, ligt de focus weer op de toekomst. ...
... doemt de vraag op wat te doen met de overige leegstaande ruimte. Daarom is ingezet op de brede school waarin alle inwoners van Winterswijk zich herkennen. In die opzet is de gemeente volgens hem geslaagd. ...
Brede School Markeent in Weert is een schoolvoorbeeld van de toegevoegde waarde die door samenwerking kan worden bereikt. Twee basisscholen, buitenschoolse opvang, kinderopvang, een peuterspeelzaal ...
... onze nek te zitten. In 2008/2009 kwamen we er achter dat we dat niet lang zouden volhouden als brede school.” In 2009 werd financieel deskundige Theo Hofman ingehuurd, eerst als adviseur en ...
... Albert Kuiper liet weten dat MFA Het Schakelveld een goed voorbeeld was van hoe het ook anders kan. MFA Het Schakelveld is dan ook een brede school in de breedste zin van het woord. Zo omvat het o.a. een ...
... bijvoorbeeld bij een brede school of een multifunctionele accommodatie. Door dat grote aantal partijen is het buitengewoon complex. Er hoeft maar één partij bij te zijn die zich onttrekt ...
... aanpak van de gemeente Weert toe. Als voorbeeld schetste hij de bouw van de brede school Markeent, dat ruimte biedt aan twee scholen, een gymzaal, kinderopvang, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaalwerk, ...
Pagina 1 van 2

Trefwoorden

Agenda

04 november: Privacy in het onderwijs

Laatste uitgave