brandveiligheid
... bieden, ongewenste geluiden effectief dempen en duurzaam zijn. Ze moeten bestand zijn tegen de ruwe behandeling zoals we die vaak op scholen zien, en voldoen aan de brandveiligheidsnormen, zodat ouders, ...
... en zijn daarvoor verantwoordelijk.” Brandveiligheid De directe aanleiding om het veiligheidsbeleid op te stellen kwam voor het Utrechtse schoolbestuur toen de brandweer enkele jaren geleden ...
... diverse disciplines als Arbo, Asbest, Brandveiligheid, Legionella, Lift- en stookinstallaties, Luchtbehandeling, Milieu en NEN3140/1010. Per locatie wordt bepaald wat relevant is en welke wetten en regels ...
... disciplines de status van de uit te voeren beheerstaken overzien.” De volgende stap Hierbij gaat het om zeer diverse disciplines als arbo, asbest, brandveiligheid, legionella, lift- en stookinstallaties, ...
... dat elke partij de eigen revisiestukken archiveert en bijhoudt, adviseren wij altijd om dit centraal te beheren. Op het moment dat iedere partij (bouwkundige, E-installateur, W-installateur, Brandveiligheid, ...
... voor bijvoorbeeld brandveiligheid en binnenmilieu en isolatie van gebouwen inmiddels veel hoger liggen. Bijkomend probleem is dat in 2015 de gemeentes niet meer verantwoordelijk zijn voor onderhoud ...
... veranderen, want het nieuwe Bouwbesluit stelt minder verplichtingen/eisen aan brandveiligheid. Toch blijft de eigenaar van het schoolgebouw hiervoor verantwoordelijk. Ad Weststeijn, risk engineer van Willis, ...
... medewerkers. Jan Geers: “We zijn voor de veiligheid niet meer afhankelijk van het feit of een schooldirecteur wel de opdracht heeft gegeven om bijvoorbeeld de brandveiligheid te controleren. Alle ...
... naar welke eindsituatie je toe wilt, maar de beginsituatie is op iedere school anders. Voor iedere school hebben wij een maatwerkplan gemaakt om te komen tot een betere brandveiligheid en inbraakpreventie.” ...
... kernachtig duidelijk. Natuurlijk moest ook aan de brandveiligheidseisen worden voldaan. Het gebouw moet binnen vijftien minuten ontruimd kunnen worden. Een uitgebreide studie van adviesbureau ...
... Safety controleert scholen op verschillende veiligheidsaspecten, onder andere brandveiligheid.” Het valt Hek tijdens zijn werk op dat het onderwerp veiligheid niet erg speelt binnen schoolbesturen. ...
... genomen om de brandveiligheid te verbeteren en om de gebouwen beter te beveiligen tegen inbraak. Er is een programma van eisen gemaakt voor alle scholen en dat werd in een keer aanbesteed. Robert van der ...
Scholen zijn per 1 januari 2011 op grond van het Gebruiksbesluit zelf verantwoordelijk voor de veiligheid in het schoolgebouw. Dat betekent dat de brandveiligheid goed geregeld moet zijn, dat er maatregelen ...
... op te zetten. Doel was om de sociale veiligheid (tegengaan van pesten en discriminatie) en de fysieke veiligheid (brandveiligheid, arbeidsomstandigheden en bedrijfshulpverlening, voorkomen van inbraak) ...
... als technisch), steeds strengere eisen (brandveiligheid, Arbo, binnenmilieu, etc.), schoolgebouwen staan niet hoog op de prioriteitenlijst. Ook is er het gebrek aan kennis en de overkill aan instellingen ...
... brandveiligheid, valbescherming en binnenklimaat, worden niet gevolgd door aanpassing van de bouw- en exploitatienormen. Inmiddels is daar een economische crisis bijgekomen die gemeenten dwingen ...
... plaatsgevonden. Aanscherping van arbonormen, brandveiligheidseisen, en eisen met betrekking tot het binnenklimaat zijn eveneens niet vertaald in de normen. 33 procent tekort op onderhoud ...
... die een bestuur te nemen heeft op wettelijk voorschrift. Zo moet de school brandveilig zijn, en het staat een bestuur niet vrij om eigen opvattingen te huldigen over wat brandveiligheid inhoudt. Een voor ...

Trefwoorden

maart uitgave