bouwproces
... van hedendaagse scholen. Gevolg is dat ambities en eisen tijdens het ontwerp- en bouwproces flink moeten worden bijgesteld, omdat de normvergoeding hiervoor niet toereikend is. In een vroeg stadium kan ...
... bouwmanager, architect en bouwheer tijdens het bouwproces als bij de gebruikers tijdens de exploitatie. Die conclusie volgt uit een discussie tussen een aantal schoolbestuurders en bouwpartners tijdens ...
“Wanneer wij als schoolbestuur onvoldoende grip op het bouwproces hebben, dan heeft dit per definitie negatieve consequenties voor de bouwkosten, de functionaliteit van het uiteindelijke gebouw ...
... vaak onderbelicht. BURO II vraagt de cliënten actief te participeren in het ontwerp- en bouwproces; dus ook bij het definiëren van de opdracht zelf. De insteek vanuit de ruimtelijke planning ...
... kosten hiervoor maken geen deel uit van de normvergoeding. Als er gedurende het bouwproces vervolgens moet worden bezuinigd is de ventilatie vaak het eerste ‘slachtoffer’. Transparantie ...
Schoolbesturen en gemeentes die een nieuw (school)gebouw laten bouwen hebben vaak de rol van bouwheer. Maar wat die rol precies inhoudt wordt vaak pas gedurende het bouwproces duidelijk. En dan blijkt ...
... denkt hij dat een andere inrichting van het bouwproces ervoor had kunnen zorgen dat het gebouw nog beter bij de school zou passen. “Het schoolbestuur was bouwheer, met de daarbij behorende verantwoordelijkheden. ...
De Hanzehogeschool Groningen is de grootste hbo-instelling in het Noorden van het land met ruim 20.000 studenten en 2.000 medewerkers. Zij zijn gevestigd op de Zernike Campus aan de noordkant van de ...
... omtrent onderwijshuisvesting, het bouwproject, het bouwproces, de risico's, en welke juridische procedures er doorlopen moeten worden. Rob in 't Zand: “Bouwen is helemaal geen probleem. Het ...
... Bijvoorbeeld omdat er binnen de eigen organisatie onvoldoende draagvlak is. Of omdat de partij die wil bouwen geen compleet beeld heeft van alle factoren die een voorspoedig verloop van het bouwproces ...
Pagina 3 van 3

Trefwoorden

laatste uitgave