bouwproces
... dat je, door een goede afstemming met alle betrokkenen, komt tot de juiste keuzes, zodat je niet achteraf aanloopt tegen eenzijdig genomen beslissingen gedirigeerd door het bouwproces. Het samenspel met ...
... zo professioneel zijn. Hermans: “Eigenlijk is het traditionele bouwproces best raar. Vergelijk het bijvoorbeeld met het maken van een auto. Als je dat op dezelfde manier zou doen als het bouwen ...
... de ontwikkeling van gedeeltelijke nieuwbouw waarbij de school tijdelijk geherhuisvest diende te worden.” Organiseren van het bouwproces Vanuit de door AVANT Bouwpartners voorgestelde ...
... gebouw, maar blijven twee scholen. Wel hebben we gezamenlijk beleid, bijvoorbeeld op facilitair gebied. De gemeente heeft in het begin veel inspanningen gepleegd en creatief meegedacht, maar het bouwproces ...
... Adriaanssen: "De kracht van het werken met een vast team is de chemie, je kent elkaar. Je kunt daardoor beter samenwerken en sneller bouwen. Het hele bouwproces kan zodoende prima door de helft." ...
... mensen op het centrale Bestuursbureau veel aandacht besteed aan huisvesting. Er wordt onder andere gewerkt aan een handboek huisvesting, waarin alle fases van het bouwproces goed worden beschreven en waarin ...
...  Sineth Sineth is een bouwkundig ingenieurs- en adviesbureau. Sinds 2002 biedt Sineth diensten aan die zich richten op alle aspecten van een bouwproces. Sinds 2007 werkt Sineth ook in het onderwijsveld ...
... gekomen. En wat net zo belangrijk is: hoe het schoolbestuur de regie in het bouwproces kan houden. De bevindingen hiervan willen we graag met u delen tijdens rondetafelgesprekken. De penvoerder ...
... was, zag tot zijn tevredenheid dat er tijdens het bouwproces geen concessies werden gedaan aan het onderwijsconcept. “De vooraf vastgestelde uitgangspunten zijn niet onderuit gehaald, er zijn goede ...
... van het bouwproces te geven. Hiermee werd de complexiteit van de processen duidelijk en nog eens het belang onderstreept van de noodzaak van deskundige ondersteuning. AVANT Bouwpartners kreeg eind 2007 ...
“Dit is echt mijn school. Omdat we zelf het bouwheerschap op ons hebben genomen, hebben we gekregen waarvoor we in het PvE hebben getekend. Dat is wezenlijk anders dan dat je op een bepaald moment ...
... aan te passen als er een keer een bijeenkomst is buiten de standaard schooltijden.” Leo van Wijchen heeft vele bouwprocessen geanalyseerd, zowel traditioneel als innovatief aanbesteed, om erachter ...
... hoe langzaam bouwprocessen gaan. Dat heeft volgens hem te maken met het stelsel waarin we zitten, waarbij klimaatsystemen in eerste instantie wel zijn voorzien, maar uiteindelijk sneuvelen vanwege de krappe ...
Door de aangekondigde doordecentralisatie krijgen bestuurders in het basisonderwijs in de naaste toekomst middelen en bevoegdheden om zelf hun gebouwen te exploiteren. Hiermee hoopt de overheid de exploitatie ...
... van hun gebouwen en kunnen niet wachten op wijzigingen in het Bouwbesluit. Wat betreft het binnenklimaat zijn ze afhankelijk van aannemers en installateurs. In dit bouwproces moeten schoolbesturen zich ...
... van overtuigd dat de situatie zich ten goede keert wanneer schoolbesturen de juiste partijen aan tafel weten te krijgen waarmee de juiste weg wordt bewandeld in het bouwproces met haar ingewikkelde regelgeving ...
... verstandig aan dit duidelijk te formuleren en het zo vroeg mogelijk in het bouwproces kenbaar te maken. “Wij worden liefst zo vroeg mogelijk bij het ontwerp betrokken. Dan kunnen we samen met de ...
... aan. Beter is het om juist aan het begin van het bouwproces oog te hebben voor de exploitatiekosten; dan kan nog maximaal op deze kosten worden gestuurd.” Brink Groep focust zich bij de advisering ...
... euro verspild worden. Het bouwproces is over het algemeen genomen echter verre van optimaal. Onderzoek wijst uit dat de diverse partijen in het bouwproces de zogenaamde faalkosten inschatten op meer dan ...
... worden beperkt. Van belang is dat een jurist deze overeenkomst opstelt zodat de aanbestedende dienst later in het bouwproces of na oplevering niet wordt geconfronteerd met onvolkomenheden die uitgesloten ...
Pagina 1 van 3

Trefwoorden

Agenda

04 november: Privacy in het onderwijs

Laatste uitgave