bouwmanagement
... begin jaren ’60 zo tussen de gemeente en schoolbesturen afgesproken. De gemeente zorgt in nauwe samenwerking met de scholen voor het bouwmanagement, bewonersparticipatie en infrastructuur. De schoolbesturen ...
... en uitgevoerd, dan heeft een onderwijsinstelling geen voltallig team van een bouwmanagementbureau nodig maar slechts een afgeleide daarvan. Volgens Jelle Wenselaar wordt hiermee enorme transparantie, sneller ...
... en maximaal waarde toevoegen voor de inkopende partij. Aanbesteden met een all-in contract, waarbij een bouwmanagementbureau het project geheel naar zich toetrekt om het schoolgebouw ...
In 2014 besloot GO|ON, een samenwerkingsverband van drie gereformeerde PO-besturen en 1 VO-bestuur in Overijssel, voor een gebouwmanagementsysteem te kiezen waarmee de besturen de planning voor het ...
Wattstraat 16 2171 TR Sassenheim tel. 0252 - 34 36 40 info@versluisgroep.nl www.versluisgroep.nl De ...
...    Met 75 experts zijn wij dé specialist op het gebied van duurzame huisvesting. Met ons advies en bouwmanagement krijgt u oplossingen voor een optimale leef- ...
... in hand gaan. Daarom wordt nogmaals benadrukt: leerlingen beter laten presteren, hoeft niet veel te kosten. De auteur: W.J.J. (Wouter) Roemaat MSc PDeng is projectmanager bouwmanagement en huisvestingsadvies ...
... Er is veel informatie beschikbaar over vraagstukken op het gebied van huisvesting, financiering, exploitatie en bouwmanagement. Bij ons, bij het SCS, en ook bij de PO-Raad, de VO-raad en de VNG. Maar die ...
... waar ik op kan vertrouwen dat dingen goed gaan. De kennis is dus ingehuurd.” Het bouwmanagement werd gedaan door een bedrijf dat al bij het proces betrokken was in het kader van de gebiedontwikkeling. ...
... huisvestingsadviseur Hans Heijltjes van HEVO, een grote, landelijke speler in bouwmanagement en advies. “Als ze dat niet doen, zorgt een stijgend exploitatietekort op termijn voor onoverkomelijke ...
... zijn geweest zonder goede partners: SBM Bouwmanagement Almelo SAN; Samenwerkende Adviseurs Nederland Kuper&Kroeze; Aannemers en Timmerfabriek, Emmen BAM-techniek, Emmen ...
Begeleid door PRC is het Comenius College in Hilversum bezig met een duurzame renovatie en uitbreiding. Naast onderwijs spelen een goed binnenklimaat, energiebesparing en het streven naar lagere exploitatielasten ...
In de nieuwe locatie van het ROC Eindhoven aan de Vijfkamplaan, omgeven door vijfentwintig sportgerelateerde ondernemingen, is de sport, recreatie- en beveiligingscomponent in alle opleiding aanwezig. ...
De gang van zaken rond het Metzo College in Doetinchem geeft aan dat de criteria niet meer van deze tijd zijn en dat de houdbaarheidsdatum van de prijs ver is overschreden. In de investeringsfase zijn ...
"Scholenbouw heeft dringend behoefte aan bestuurders met visie, zowel bij de gemeente als bij de schoolbesturen. Gedreven door schaalvoordelen wordt bij de realisatie van bouwprojecten steeds vaker ...
... volgens Herman Jult van begin tot het eind bij aan een goed doordachte onderwijshuisvesting. “Hun specialiteit en deskundigheid begeeft zich op het vlak van bouwmanagement, onderhoud, beheer, vastgoed, ...
Schoolbesturen en gemeentes die een nieuw (school)gebouw laten bouwen hebben vaak de rol van bouwheer. Maar wat die rol precies inhoudt wordt vaak pas gedurende het bouwproces duidelijk. En dan blijkt ...
In 2006 won het Metzo College in Doetinchem de Scholenbouwprijs op basis van ontwerp en vormgeving in de categorie VO-scholen. Tegenwoordig wordt de school regelmatig genoemd in verband met te hoge ...

Trefwoorden

Agenda

04 november: Privacy in het onderwijs

Laatste uitgave