borging
... Een uniform meetprotocol en borgingssysteem voor de kwaliteit van het binnenmilieu zijn hiervoor de basis. OPTI-School werkt intensief samen met kennis- en onderzoeksinstellingen, in het bijzonder met ...
...  Complete dienstverlening op het gebied van inkoop en Europees aanbesteden; Wij leveren bruikbare juridische ondersteuning waarmee u direct aan de slag kan; Borging van rechtmatigheid ...
... in scholen, ziekenhuizen en gebouwen in andere sectoren. De partners zijn voortrekkers voor het realiseren van een eenduidige, gevalideerde kwaliteitsnormering en kwaliteitsborging van het binnenmilieu ...
...  Basis onder het overleg met de medezeggenschap. Borging van continuïteit van de organisatie. Voorkomen ...
... goed binnenklimaat en scoren uitstekend op CO2-emissiereductie, innovatie, andere duurzaamheid- aspecten, kwaliteitsborging, samenwerking, slaagkans en herhalingspotentieel. OdyZee ...
... de gebaande paden worden getreden. Dat kan door ambities te vertalen in heldere eisen, een integrale aanpak en kwaliteitsborging. Wetenschapper Frans Rasenberg heeft een jarenlange ervaring met het ...
Alle 23 basisscholen in de gemeente Hof van Twente zijn sinds 2011 in bezit van het Keurmerk Veilige School. De scholen zijn onder begeleiding van Public Facilities voorzien van technische installaties ...
... is visieontwikkeling. Hoe organiseer je de borging van de kwaliteit? Wat laat je aan studenten over en wat regel je als onderwijsinstelling? Wat betekent de opkomst van cloud computing voor de inrichting ...
... bekwaamheid heeft onder meer betrekking op aantoonbare ervaring (referentie-eis), aanwezige deskundigheid, beschikken over de juiste productiemiddelen, kwaliteitsborging en voldoende en gekwalificeerd ...
... dat daarbij de restantboekwaarde in combinatie met restant leningen wordt betrokken. Een aandachtspunt hierbij is dat het beginsel van gelijke bekostiging recht gedaan moet worden. Contractuele borging ...
... om nader te bepalen onder welke voorwaarden en in welke omstandigheden de investeerder er uit mag stappen en de gemeente vervolgens ter borging van de belangen van zowel het kinderdagverblijf als de school ...
... belang zijn: Processen moeten zijn uitgewerkt in heldere procedures en/of richtlijnen waarbinnen borging is resulterend in heldere taak, bevoegdheden en verantwoordelijkheden per medewerker. Interne ...
... voorraad leveren we probleemloos de complete huisvesting die u nodig heeft. Tevens bieden wij oplossingen voor buitenlandse vestigingen. Decorum en UTS streven naar honderd procent kwaliteitswaarborging, ...

Trefwoorden

Advertentie

Agenda

Geen evenementen

mei uitgave

Partners