binnenmilieu
Uit onderzoek is gebleken dat de kwaliteit van het binnenmilieu op scholen vaak onder de maat is. Dit is niet alleen slecht voor de gezondheid, maar ook voor de leerprestaties van de leerlingen. Philips ...
... veiligheid, het binnenmilieu en de uitstraling. Met deze QuickScans werd een objectief beeld geschetst van de staat van de scholen, dat gaf aan de voorkant veel transparantie.” Uitgewerkte scenario’s ...
... niet uit de lucht vallen. Een kleine 15 jaar terug maakte SPO Utrecht al werk van het verbeteren van de bedompte binnenmilieus in scholen. Dit jaar worden de laatste gebouwen aangepakt. “Inmiddels ...
... onderdelen. Als eerste wordt een gebouwprestatiemeting gedaan. Dat is een onderzoek waarbij het binnenmilieu wordt gemeten door een bouwkundig ingenieur. Als daar aanleiding voor is kan dit onderzoek worden ...
... instellingen van deze samenwerking profiteren. "Gespecialiseerde vastgoedkennis wordt immers verrijkt met kennis van milieuzaken en bouwfysische kennis. Vooral op het gebied van binnenmilieu in het ...
... je tien basisscholen in één keer op? Hoe gebruik je daarbij maximaal de kennis van de markt? Hoe kunnen zowel het binnenmilieu als de energieprestaties integraal worden verbeterd? Na evaluatie ...
... kijken wat de daadwerkelijke effecten zijn van een grootschalige toepassing van planten op het binnenmilieu. Daarbij gaat de aandacht ook uit naar de kosten en baten ervan. Kun je bijvoorbeeld besparen ...
Het ministerie van OC&W heeft in 2012 de effecten van de EBA-subsidieregeling voor verbetering van het binnenmilieu van scholen geëvalueerd. Ongeveer 4.000 scholen hebben van deze subsidieregeling ...
In oktober 2015 hebben Kenniscentrum OPTI-School en Rasenberg Instruments een samenwerkingsovereenkomst gesloten om zich samen te richten op de effectieve verbetering van het binnenmilieu in scholen, ...
... leer- en werkomgevingen te versnellen. De Green Deal helpt schoolbesturen en gemeenten bij hun ambities om energiebesparing en de kwaliteit van het binnenmilieu op scholen (exploitatieneutraal) te verbeteren. ...
Compact, zelfdenkend, energiezuinig en ontwikkeld op basis van een volkomen nieuw principe. Dat zijn de kenmerken van het innovatieve Brainy concept voor het binnenmilieu. Vuile lucht word vrijwel zonder ...
De kwaliteit van het binnenmilieu wordt in Nederland aangegeven door middel van het CO2-niveau. Dit is niet correct, stelt Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs in een onderzoek naar CO2-grenswaarden ...
... te geven over het binnenmilieu, maar met een Jip en Janneke-benadering inzicht te geven in de materie. Hierdoor worden schooldirecteuren in staat gesteld de juiste vragen aan hun installateurs te stellen. ...
Op verzoek van de NPBM (Nederlandse Praktijkschool voor Bouw & Milieu) heeft wetenschapper Frans Rasenberg in november de cursus 'binnenklimaat natuurkundig verklaard' gegeven bedoeld voor ...
... energiegebruik en het binnenmilieu. Daarbij verandert de vraag en is er meer behoefte aan gebouwen die flexibel en afwisselend kunnen worden gebruikt door het onderwijs, de opvang en eventueel andere ...
... voor bijvoorbeeld brandveiligheid en binnenmilieu en isolatie van gebouwen inmiddels veel hoger liggen. Bijkomend probleem is dat in 2015 de gemeentes niet meer verantwoordelijk zijn voor onderhoud ...
... gebruik gemaakt van het prestatiecontract. Afspraken worden onder meer gemaakt op het punt van energieverbruik en energieneutraliteit, energielevering, klimaat en binnenmilieu en onderhoudsprestaties. ...
... kwaliteit geleverd die vooraf is afgesproken en waarvoor is betaald.” Dat zegt onafhankelijk specialist en wetenschapper binnenmilieu Frans Rasenberg naar aanleiding van de vele contacten met teleurgestelde ...
Bijna dagelijks meet onafhankelijk wetenschapper binnenmilieu Frans Rasenberg het binnenklimaat op scholen. Tot nu toe trof hij geen school aan waar het in orde was, iets om langzamerhand moedeloos ...
... zal straks ook het groen zorgen voor een goed binnenmilieu. Het zuivert de lucht en levert een prettige luchtvochtigheid op. Uiteindelijk zal er straks zowel in de kas als in de torens altijd sprake zijn ...
Pagina 1 van 3

Trefwoorden

Agenda

04 november: Privacy in het onderwijs

Laatste uitgave