bevolkingskrimp
... van 0 t/m 12 jaar opvang en onderwijs te verzorgen en de ontwikkeling te stimuleren. Door het huisvesten van opvang in één gebouw is daarmee toekomstige leegstand ten gevolge van de bevolkingskrimp ...
Arnhem heeft een hoge ambitie met de ontwikkeling van IKC’s. In de gemeentelijke nota ‘Visie op het jonge kind, de praktijk’ is beschreven wat ‘de stip aan de horizon’ ...
... de exploitatie scherp gevolgd moet worden. Echter, vaak komt dit niet ten goede aan de kwaliteit van de huisvesting. Ook hebben we te maken met bevolkingskrimp. Voor het onderwijs betekent dit dat ...
De komende jaren ligt er een enorme opgave op het gebied van onderwijshuisvesting. Het aantal leerlingen neemt in rap tempo af. Bij ongewijzigd beleid zal dit leiden tot een afname van ruim 600.000 ...
... in het gebouw wordt daarmee toekomstige leegstand ten gevolge van de bevolkingskrimp voorkomen. Regie in eigen hand Daar heeft Henkjan Kok (foto links) wel een verklaring voor: "Als éénpitter ...
Focus op toegevoegde waarde biedt kansen Het voortgezet onderwijs krijgt te maken met ontwikkelingen waarbij de huisvesting een actieve rol speelt. De bevolkingskrimp veroorzaakt leegstand in de ...
Krimp krijgt nog steeds niet de aandacht die het verdient met het oog op de toekomst van Nederland. Dat bleek helaas ook uit de opkomst voor een workshop van Henk van der Esch over dat onderwerp op ...
De dalende leerlingenaantallen hebben consequenties voor het basisonderwijs. Leerkrachten krijgen ontslag, klassen worden groter, scholen zijn niet meer te bekostigen en worden uiteindelijk gesloten. ...
Het vraagstuk waar de scholenbouw in Nederland zich voor gesteld ziet is complex. Dat blijkt wel uit de enorme hoeveelheid initiatieven die er de afgelopen jaren zijn geweest om te komen tot verbetering ...
... worden alle schoolgebouwen voor het voortgezet onderwijs vernieuwd of vervangen. Iets om trots op te zijn, vindt wethouder Michel du Chatinier. Maatschappelijke ontwikkelingen als bevolkingskrimp, ...
De bestuurlijke opdracht in het onderwijs is zorgen voor kwalitatief goed onderwijs. Een grote bedreiging daarvan is de daling van het aantal leerlingen, de ontgroening. Negen van de tien schoolbesturen ...
... is een kunst, waarin het onderwijs zich moet bekwamen. Met onze nieuwe stichting Achterhoek VO hebben we de belofte aan de bevolking in de Achterhoek gedaan, dat we ook na de bevolkingskrimp een zo dekkend ...
Steeds meer gemeenten komen in aanraking met de effecten van krimp. Krimp speelt niet overal in dezelfde mate en doet zich ook niet gelijktijdig voor. Naast een verandering in omvang verandert ook de ...
... en daarmee ons probleem opgelost zou zijn. Inmiddels heeft ook Den Haag door dat bevolkingskrimp een fundamenteel probleem is wat om fundamentele oplossingen (lees bekostiging) vraagt.” Initiatief ...
... bevolkingskrimp, te maken krijgen met een afname van het aantal leerlingen. Bestuurders en politici schrikken meestal van dat soort berichten en doen alsof hun neus bloedt. Dat vindt hij onverstandig. ...
... juni een bijeenkomst over de gevolgen van bevolkingskrimp in de Achterhoek. Uit cijfers, die door het Kenniscentrum Bevolkingsdaling werden gepresenteerd, blijkt dat in Doetinchem over twintig jaar een ...

Trefwoorden

Agenda

04 november: Privacy in het onderwijs

Laatste uitgave