bekostiging
... ineens werkelijkheid werd. “Ik had al een heel lastig overlegtraject met het bestuur achter de rug om de bekostiging van die subsidieaanvraag rond te krijgen. Want zij zagen die hele renovatie eigenlijk ...
... gaan domineren. Binnen het netwerk bekostiging van de PO-Raad wordt hierover gediscussieerd. De uitkomst van deze discussie zal uiteindelijk leiden tot een handreiking ten aanzien van de verantwoording ...
... laag is vraagt om een betere beheersing zodat u de kans op het voordoen kunt verkleinen. Fouten in de leerlingenadministratie kunnen consequenties hebben voor de hoogte van de bekostiging. De impact van ...
... de bekostiging van het secundaire proces – de catering – een profitcenter moet worden om de rest te ondersteunen.” Denken vanuit het onderwijs Oude begrippen als: luisteren ...
Financiering en bekostiging van schoolhuisvesting: het houdt de gemoederen flink bezig. Van verontrustende cijfers over een zwaar verouderd scholenbestand1) tot verhitte discussies over de gevolgen ...
... solide bekostiging van de gebouwen. Na de decentralisatie in 1997 is er een fonds opgericht waaruit projecten op het gebied van onderwijshuisvesting worden bekostigd. Dat fonds wordt jaarlijks met 'eigen' ...
... gemeenten beschikbaar stellen voor renovatie of nieuwbouw erg krap zijn en dat de exploitatievergoedingen die schoolbesturen ontvangen al jaren tekort schieten. Hij verwijst voor verbetering in de bekostiging ...
De PO-Raad heeft vorig jaar het rapport 'Fris Alternatief' gepubliceerd, met als doel een visie voor de toekomst uit te zetten en om de discussie over onderwijshuisvesting 'eindelijk' ...
Veel schoolbesturen en gemeenten kampen als gevolg van de bezuinigingen met problemen om de broodnodige huisvestingsplannen voor het primair en voortgezet onderwijs te realiseren. Of het nu gaat om ...
Pagina 3 van 3

Trefwoorden

laatste uitgave