bekostiging
Volgens een schatting van de PO-raad is er meer dan 20% overmaat in onderwijshuisvesting. Volgens het Economisch Onderzoeksinstituut voor de Bouw veel meer; misschien wel 30 tot 40%. Deze overmaat aan ...
... bekostiging van de vierkante meters, die niet voor onderwijs worden gebruikt, moest elders gevonden worden. Dat is gelukt met allerlei ingewikkelde juridische en financiële constructies. Het ...
... uitgebreid of hebben (vervangende) nieuwbouw gekregen. Creatief omgaan met wetgeving Den Bosch is altijd op een creatieve manier met de wettelijke regelgeving, betreffende de bekostiging van ...
... maar tussen 2015 en 2030 vindt er een daling plaats van 30 procent. Dat betekent voor Achterhoek VO een reductie in de bekostiging van 113 miljoen in 2011 naar 88 miljoen in 2030. Zonder ingrijpen stond ...
... onderwerp. Zeker nu hoofdgebruikers in de exploitatie steeds meer problemen kennen, waardoor zij vaak een beroep doen op de gemeente voor aanvullende bekostiging. Dit terwijl de lasten al zwaar op de gemeentebegroting ...
... Samen met de keuze voor deze architect werden diverse adviseurs gecontracteerd. Met name de bekostiging van de school en de juridische vertaling van eigendommen en aanspraken is met de nodige stuurmanskunst ...
... die via de VO-raad geraadpleegd kunnen worden, zodat scholen niet telkens het wiel opnieuw hoeven uit te vinden. Bekijk voor meer informatie en activiteiten van het IVO het dossier 'Bekostiging ...
... gekeken naar subsidiemogelijkheden. “Als je dat op het goede moment doet krijg je een gebouw zoals dit en heb je net iets meer toegevoegde waarde dan wat je standaard kunt neerzetten uit overheidsbekostiging. ...
... op een gebouw met een bepaalde omvang en een bekostiging van de Rijksoverheid voor een bij dat aantal leerlingen en huisvesting benodigde exploitatie. Iedere school of schoolbestuur had dan ook gebouwen ...
... verplaatst naar een locatie met een betere toekomst ten aanzien van leerlingaantallen. Een andere mogelijkheid is samen te gaan met een andere school die onder hetzelfde bestuur valt. Bekostigingstechnisch ...
... geldt nog steeds als de noodzakelijke vergoeding voor een gezonde exploitatie. Ton van Rijn (directeur van de Wittering) had de behoefte de bekostigingssystematiek van de Wittering onder de loep te nemen. ...
... standaard en smal. Met de afschrijvingstermijn kan worden gevarieerd, zodat de exploitatie over 20, 30 of 40 jaar kan worden doorgerekend. De belangrijkste component voor de bekostiging blijft vooralsnog ...
‘In 80 procent van de klaslokalen is het CO2-gehalte veel te hoog. Een duidelijke indicatie voor een slechte luchtkwaliteit en dito ventilatie. Daarnaast kampen veel scholen met een hoge energierekening, ...
... naar dit nieuwe pand hebben we hiervan de consequenties genomen, dus ingekrompen. Maar – en daar maak ik me echt zorgen over – zal het nieuwe bekostigingsstelsel ons in de problemen brengen. ...
... uit teveel formatie werd ingezet. Sommige besturen verklaren een deel van het tekort in hun jaarrekening met termen als “ontoereikende bekostiging”. Alsof je daarmee verliezen maakt die wel ...
... die is ontstaan door invoering van de lumpsum bekostiging is ook door de minister erkend. Om hier aan tegemoet te komen heeft deze het gebruik van rijksmiddelen voor huisvestingsvoorzieningen toegestaan ...
... onzekerheden ten aanzien van de bekostiging (het ene moment worden bezuinigingen van € 300 mln. op passend onderwijs te vuur en te zwaard door de minister verdedigd en het volgende moment worden ze ...
... En omdat dit soort vergoedingen middels een staffeling naar groepen gebonden is aan het aantal leerlingen, kunnen de werkelijke verschillen tussen bekostiging en kosten dramatische vormen aannemen. En ...
Veel gemeenten en schoolbesturen houden zich bezig met de vraag of doordecentralisatie van onderwijshuisvesting voor hen een optie is. Maar hoe doe je dat, wat betekent dat en hoe groot zijn de risico's? ...
... bekostigingsstelsel van de onderwijshuisvesting, verhoging van budgetten voor onderwijsgebouwen zijn overheidskwesties, maar mogen geen beletsel zijn om op regionaal/gemeentelijk niveau de zaken wel goed ...
Pagina 2 van 3

Trefwoorden

laatste uitgave