bekostiging
... wet of betreffen de bekostigingsrelatie tussen de school en de overheid. De grondslag ‘toestemming’ kan men beter vermijden net als de grondslag ‘(onderwijs)overeenkomst’.  ...
... maken met (verouderd) vastgoed, vernieuwing in het onderwijs, leerlingendaling, een grote verduurzamingsopgave, problemen met de bekostiging en ingewikkelde regels en constructies. Het doel van dit netwerk ...
... van de Ministers van Onderwijs (van Engelshoven en Slob) geen recht doet aan de complexiteit van de bekostiging in de sector. Ook Ewald van Vliet, voorzitter van het Lucas Onderwijs in Den Haag vindt het ...
... zijn namelijk verantwoordelijk voor bekostiging van (vervangende) nieuwbouw en uitbreiding van scholen. Daarvoor hanteren zij vaak normbedragen en jaarlijks door hen vast te stellen bekostigingsplafonds. ...
... dat de onderwijscommissie van de Tweede Kamer momenteel doet naar de bekostiging van het onderwijs. Doel van dit onderzoek is breder en dieper inzicht te krijgen in de voor- en nadelen van de bekostiging ...
... (de nieuwe norm waaraan schoolgebouwen moeten voldoen) en het akkoord dat PO/VO-raad en de VNG hebben gesloten over de bekostiging van de huisvesting. “Dat zijn ontwikkelingen die  grote financiële ...
... van het onderwijsbestel kan niet zonder een modernisering van de bekostiging. Het vergt nogal wat inspanning en doorzettingsvermogen om nieuwe onderwijsconcepten in te voeren in het huidige onderwijsstelsel. ...
... andere wijze zijn geregeld. Afgesproken wordt dan dat deze middelen naar eigen inzicht kunnen worden besteed. Het schoolbestuur doet daartegenover afstand van het recht op gemeentelijke bekostiging van ...
... in Zuidhorn, die binnen de bekostiging duurzaam is uitgevoerd, door ook de exploitatieperiode mee te nemen. Max Hoefeijzers legt uit wat de essentie is van de geslaagde Coöperaties Building ...
... krimp, teruglopende bekostiging en stille bezuinigingen wordt het steeds belangrijker zicht te krijgen op uw financieel risicoprofiel. Ook vanuit wet- en regelgeving wordt u gevraagd verantwoording af ...
... wat veel scholen willen. Maar de bekostigingssystematiek en de beheersconstructie rond schoolgebouwen is complex. Lukt het schoolbesturen de benodigde activiteiten voor nieuwbouw, onderhoud, verbetering ...
... van het gebouw. Daarnaast krijgt het onderwijs ook van tijd tot tijd te maken met bezuinigingen. Regelmatig ontstaat er druk op de rijksbekostiging. Doordat er minder geld binnen komt, is er minder ...
... functies. Ook dat vraagt om een aanpassing van de gebouwen en een investering in de huidige voorraad. Een investering die niet langer uit de bekostiging van de bestaande voorraad kan worden gefinancierd, ...
... werden gedecentraliseerd, voorstellen over onderwijskwaliteit mondden uiteindelijk uit in de Lokale Educatieve Agenda (LEA). De bestuurlijke verhoudingen veranderden, er werden afspraken gemaakt over bekostiging, ...
Dat het bekostigingssysteem, om de kwaliteit van de onderwijshuisvesting op orde te krijgen, niet consistent en soms irrationeel is, weet Wim Lengkeek als parttime adviseur van de PO-Raad en Ruimte-OK ...
... bekostigingssysteem is niet consistent en soms irrationeel. Bekostigingsnormen worden niet aangepast aan nieuwe beleidswensen noch aan de gewone jaarlijkse kostenontwikkeling. Fijnmazig verdeelde ...
... blijven. Bij transformatie ligt de verantwoordelijkheid voor bekostiging bij de gemeente, vergelijkbaar met de nieuwbouw. Bij upgrade is sprake van maatwerk met een nadrukkelijke gezamenlijke verantwoordelijkheid. ...
In Schoolfacilities van juni 2011 verscheen onder de titel ‘Verhuur van schoolgebouwen is interessant: maar plukt het schoolbestuur of de gemeenten hier de vruchten van?’ een lezenswaardig ...
Volgens een schatting van de PO-raad is er meer dan 20% overmaat in onderwijshuisvesting. Volgens het Economisch Onderzoeksinstituut voor de Bouw veel meer; misschien wel 30 tot 40%. Deze overmaat aan ...
... bekostiging van de vierkante meters, die niet voor onderwijs worden gebruikt, moest elders gevonden worden. Dat is gelukt met allerlei ingewikkelde juridische en financiële constructies. Het ...
Pagina 1 van 3

Trefwoorden

Agenda

04 november: Privacy in het onderwijs

Laatste uitgave