beheer en onderhoud
... ging er nog eens 1,5 miljard naar gemeenten ten behoeve van uitgaven voor nieuwbouw en uitbreiding van scholen in het PO en VO. Duurzaamheid Als het gaat over het beheer en onderhoud van onderwijsgebouwen, ...
... geven. In dat geval is het consortium verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud en moet gedurende tien jaar de prestaties garanderen. Na tien jaar worden de installaties overgedragen op de voorgeschreven ...
... in feite gratis online Outlook en voor het ICA was dat een uitkomst, want we hoefden ons niet bezig te houden met beheer en onderhoud van de applicatie.” Van Life@edu naar Office365 Life@edu ...
... te vertalen naar concrete eisen voor management, planning, beheer en onderhoud. Samen met onze opdrachtgevers vinden wij mogelijkheden om verspilling te voorkomen en waarde toe te voegen aan de primaire ...
... de exploitatiefase meerwaarde heeft. Daarmee kan worden nagegaan of gebruik, beheer en onderhoud van de aanwezige ventilatievoorziening op een juiste wijze plaats vindt. Maar het toevoegen van een maximumeis ...
... begeleidt deze onderwijsinstelling bij diverse nieuwbouwprojecten en heeft geholpen bij het opzetten van een professioneel huisvestingsbedrijf in beheer en onderhoud.    ...
Het beheer en onderhoud van scholen vraagt een duidelijke visie, goede planning en de nodige kennis. Niet alle scholen hebben deze expertise in huis. Sineth Scholenbeheer kan hierbij uitkomst bieden.  ...
... maar ook vanwege het beheer en onderhoud van de panden. Als er niet gesloopt gaat worden moet de kachel toch branden om te voorkomen dat het pand niet verkrot. Verhuur zonder sores Daniel van ...
Op dit moment zijn veel contracten voor het technisch beheer en onderhoud van schoolgebouwen nog inspanningscontracten, maar er is een groeiende behoefte aan het werken met prestatiecontracten. Een ...
... op het gebied van natuur- en milieueducatie. Schoolbesturen aan zet Guido Wezenberg, directeur van Looberg Management, is van mening dat vraagstukken met betrekking tot energie, beheer en onderhoud, ...
... voor beheer en onderhoud naar voren worden gehaald. Of kunnen investeringsbudgetten worden gekoppeld en slim ingezet. Positief is dat veel gemeenten tegenwoordig een professionaliseringsslag doorvoeren”. ...
... Vraagstukken zoals kosten voor energie, beheer en onderhoud, evenals het optimaal functioneren en gebruiken van ruimten en installaties, zal steeds meer door besturen en schoolgebruikers gezamenlijk moeten ...
... Daarom geven we ze graag dat extra steuntje in de rug.” In Hoogeveen is de gemeente verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van alle 36 basisschoolgebouwen. Henk Veld is daar als projectleider ...
... ontzorgd moesten worden op het gebied van beheer en onderhoud van IT. In slechts enkele jaren tijd werd een compleet onderwijsconcept ontwikkeld en uitgerold. “We boden ict hufterproof aan en deden ...
... Als we te maken krijgen met krimp blijven wij als gemeente dus niet met lege lokalen zitten. Voor de scholen is het grote voordeel dat zij ontzorgd worden op het gebied van beheer en onderhoud.” ...
... Dat wil zeggen dat het fonds: het beheer en onderhoud verzorgt; aanbestedingen voor nieuwbouw uitvoert (in opdracht van het schoolbestuur en gemeente); verantwoordelijk wordt voor ...
... die markt, wij vinden wel nieuwe huurders. Dat is heel anders dan gemeenten of schoolbesturen. Dat is niet hun corebusiness.” Professioneel beheer en onderhoud Dat het vastgoedbeheer en ...
Onderwijsinstellingen kunnen fors besparen op hun print- en kopieerkosten door de apparatuur zelf aan te schaffen en de regie over beheer en onderhoud zelf ter hand te nemen. Dat heeft hoofd ict Marcel ...
... Architecten Beheer en onderhoud HEVO Sineth Scholenbeheer Versluisgroep Binnenklimaat ...
... Lochem besteedt een schoolbestuur beheer en onderhoud van een aantal bestaande schoolgebouwen uit voor de komende tien tot vijftien jaar. De inschrijving is inmiddels van start gegaan. Men wil begin volgend ...
Pagina 1 van 2

Trefwoorden

Agenda

04 november: Privacy in het onderwijs

Laatste uitgave