administratie
...  eenmalige registratie gegevens/aanbestedingspaspoort; virtueel marktplein. Het gebruik van TenderNed moet ervoor zorgen dat ondernemers minder administratieve lasten gaan krijgen. ...
... veel tijd, administratieve en juridische begeleiding. Een voordeel hierbij is dat je als aanbestedende dienst alleen geschikte kandidaten uitnodigt. Nadeel is dat het concurrentie-element kleiner is. De ...
... en dit in de administratie op te nemen. Deze kopie moet ten minste 5 jaar worden bewaard na beëindiging van de werkzaamheden.  Houdt hier dus rekening mee. Met een paar kleine inspanningen vooraf ...
... Jos Verkerk: “Wat ik vooral heel fijn vind is de koppeling met de Active Directory, want daardoor is er geen beheer meer nodig. Als iemand op school komt wordt hij ingevoerd in het administratiesysteem, ...
... bijeenkomst van Expertisecentrum Onderwijs bij administratief dienstverlener Merces in Tiel hielden ze een lezing over dit onderwerp. HRM is in feite niets anders dan personeelsmanagement, maar ...
... voor administratieve organisatie en het helder vastleggen van allerlei procedures hangt nauw samen met de komst van lumpsumfinanciering, schaalvergroting, de groeiende verantwoordingsplicht en daarmee ...
... de deur open mag maken. In risicovolle wijken kunnen basisscholen en instellingen voor kinderopvang ervoor kiezen te werken met een slot met een toegangscode. In dat geval moet de administratie van het ...
... laag is vraagt om een betere beheersing zodat u de kans op het voordoen kunt verkleinen. Fouten in de leerlingenadministratie kunnen consequenties hebben voor de hoogte van de bekostiging. De impact van ...
... gebruik van kunnen maken, bijvoorbeeld op het gebied van samenwerken. Specifieke diensten voor het onderwijs, zoals studentenadministratie en financiële administratie, zijn nog nauwelijks beschikbaar ...
... de licensiekosten in de overeenkomst zijn opgenomen hoeft daarvan geen administratie te worden bijgehouden. Maar er zijn ook kostenverhogende elementen, zoals het jaarlijks vervangen van werkboeken en ...
Pagina 3 van 3

Trefwoorden

maart uitgave