administratie
... tot 2047 en inmiddels behelst het IHP de periode 2014 tot 2054. Het huisvestingsbedrijf heeft binnen de financiële administratie van Lentiz een eigen module met een balans, exploitatiebegroting en ...
... met overleven.” Ruud Jansen: “Dan is de stap naar een benchmark voor deze scholen erg groot. Want als je de inrichting van de financiële administratie niet op orde hebt, kun je dan wel ...
... verhuur van een klaslokaal moeten de huurpenningen officieel via de gemeente lopen en de energielasten aan de huurder worden doorberekend. Dat trekt administratief zo'n zware wissel op de betrokken ...
Binnen het onderwijsveld worden veel verschillende toepassingen gebruikt. Facility- en Service Management software van Planon en of TOPdesk, Student Administratie en Student Volg toepassingen zoals ...
... Er zijn (webbased) managementrapportages voor beheerders, financiële administratie, printerleveranciers, cateraars en leveranciers van vendingautomaten. Het is ook mogelijk om per gebruikersgroep ...
... dagelijks onderhoud heeft Sineth een software systeem BUMIS. “Onze directeuren of administratieve krachten kunnen digitaal  onderhoudskwesties melden via internet. Deze komen bij Sineth in het ...
... is een Europese aanbesteding PSA (salarisadministratie) met optioneel financiële administratie afgerond. Via Linkedin is Tobias Smits uitgekomen bij Pro Mereor voor de begeleiding van de aanbesteding. ...
... administratieve diensten, bouw en bouwkundige diensten, facilitaire diensten en leveringen, cloud & webdiensten, energiediensten en leveringen, reprografische diensten, hrm-diensten, beveiligingsdiensten, ...
... organisatie, maar door het stafbureau onder leiding van een algemeen directeur. Het stafbureau faciliteert de scholen op administratief, financieel en personeel gebied. Ook het onderhoud van de scholen ...
... ook nog geld op, want de administratie is minder tijdsintensief." Meten is weten Magna Carta heeft ruime ervaring met de ontwikkeling en levering van facilitaire systemen. Daarbij zijn zij ...
... Pijnacker. Architect Leon Thier van Studio Leon Thier: "Ook dat leidde tot tussentijdse aanpassingen. Er moest een docentenkamer komen, een extra ruimte voor administratie, en meer kleine ruimtes ...
Stichting Fluvius, onderwijsorganisatie voor primair onderwijs in Arnhem en omgeving, ging begin 2012 vanwege een aflopend contract met het toenmalige administratiekantoor op zoek naar een partner om ...
... maken van zo'n overzicht kost veel tijd (+/- 100 uur) doordat er bij het vastleggen van de administratieve gegevens op VO-scholen nogal wat fouten worden gemaakt. Overigens hoeft de school dat overzicht ...
... het verzoek zijn pas in te leveren. Daarmee neem je een enorme administratieve last bij de scholen weg.” Paraplu Remko Muis beseft dat het voor onderwijsinstellingen lastig is om een keuze ...
... concurrentie onder de aanbieders vergroten, de administratieve lasten verlagen, een meer uniforme aanbestedingspraktijk verkrijgen en de klachtenafhandeling vereenvoudigen. De nieuwe Aanbestedingswet ...
... ingezette arbeidskracht een Social Return indicatie heeft. De steekproef is ook bedoeld om zicht te krijgen op (administratieve) lasten bij opdrachtnemers en de feitelijke (on)mogelijkheden om werk(ervaring)plekken ...
... In de backoffice lijkt het onderwijsproces al bijna geheel geautomatiseerd. Lesroosters, registratie ziekteverzuim, cijferadministratie, leerlingvolgsystemen, en in iets mindere mate elektronische leeromgevingen, ...
... mij enorm in het gesjouw met cashgeld, ik heb veel minder administratieve rompslomp en het afrekenen bij de kassa's verloopt veel sneller. Dat is die investering waard geweest.” Alleen maar ...
... Dit moet dan worden vastgelegd in de gemeentelijke huisvestingsverordening, waarna deze verklaring in de gemeentelijke huisvestingsadministratie moet worden opgenomen. Die afspraak brengt met zich mee ...
Voor veel onderwijsinstellingen staan er de komende jaren weer (Europese) aanbestedingen op het programma voor HRM- (Human Resources Management) en PSA- (Personeels- en Salaris Administratie) systemen. ...
Pagina 2 van 3

Trefwoorden

maart uitgave