aanbestedingswet
... van aanbesteding, terwijl Mr. Paul van Sleeuwen wees op de recente jurisprudentie van de nieuwe aanbestedingswet. Op basis van zijn vijfendertig jarige ervaring in de projectontwikkeling, adviseerde ...
... Niet altijd wordt het beoogde doel bereikt en blijkt goedkoop duurkoop te zijn. “Best Value Procurement”, is volgens Het NIC de oplossing. Sinds de invoering van de Aanbestedingswet ...
... dat de aanbestedingswetgeving voor u begrijpelijk en inzichtelijk is en borgen de doel- en rechtmatigheid. Daarnaast zijn alle consultants Best Value Practises (BVP) gecertificeerd. Zij verschikken over ...
... Vermeulen: "Er waren 13 inschrijvingen voor deze opdracht, veel meer dan verwacht. Een gevolg van de nieuwe Aanbestedingswet, die de drempel voor ondernemers om mee te dingen naar een opdracht lager ...
... en ondernemers onvrede ontstaat over de gang van zaken. In de nieuwe Aanbestedingswet, die van kracht is sinds 1 april 2013, is een klachtenprocedure opgenomen. Dit biedt ondernemers de mogelijkheid om ...
Regelmatig passeert de vraag of onderwijsinstellingen aanbestedingsplichtig zijn. Aanbestedende diensten zijn aanbestedingsplichtig conform artikel 1.1 van de nieuwe Aanbestedingswet, die sinds 1 april ...
... bekend te maken met de mogelijkheden en de voordelen. Per 1 april 2013 is de nieuwe Aanbestedingswet van kracht. Alle aanbestedende diensten, zoals onderwijsinstellingen, dienen in de bedrijfsvoering ...
Op 1 april 2013 treedt de nieuwe Aanbestedingswet 2012 (Aw) in werking als vervanging van onder meer de huidige aanbestedingsregelgeving Bao, ARW 2005 en Wira. De overheid wil met deze wijzigingen de ...
In het kader van het creëren van maatschappelijke waarde bij aanbestedingen, één van de kernbeginselen bij de nieuwe Aanbestedingswet, levert de toepassing van Social Return bij aanbestedingen ...
... aanbestedingswetgeving juist toeziet op eerlijke mededinging. Bovendien kunnen vraagtekens worden gezet bij de ethische handelswijze van de adviseur. Resultaatverplichting Het aangaan van een ...
... treden2). Vol belangstelling wordt dan ook de beslissing van de Eerste Kamer tegemoet gezien. In dit artikel worden de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de huidige aanbestedingswet uiteengezet ...
... de invoering van de nieuwe aanbestedingswet) verplicht om dit te publiceren op TenderNed.1) Onder andere ministeries, gemeenten en onderwijsinstellingen kunnen hun te vergeven opdrachten op TenderNeded ...
Eind juni is het voorstel voor de nieuwe Aanbestedingswet door demissionair minister Van der Hoeven van Economische Zaken aan de Tweede Kamer verzonden. Het wetsvoorstel ligt momenteel bij de Tweede ...
... waarna uitgewerkt in Richtlijnen. In de nieuwe Aanbestedingswet is nog meer aandacht besteed aan deze basisbeginselen. Maar omdat deze wet nog niet in werking is getreden, wordt in dit artikel uitgegaan ...
... nieuwe aanbestedingswet en het wetsvoorstel ter implementatie van de ‘nieuwe’ rechtsbeschermingrichtlijn. “Bepaalde overheidsopdrachten hoeven niet, of slechts gedeeltelijk, Europees ...
... van aanbesteden zonder meer rechtmatig? Het schrikbeeld van veel onderwijsinstellingen is immers een kort geding als gevolg van een Europese aanbesteding. De aanbestedingswetgeving maakt korte metten met ...

Trefwoorden

Advertentie

Agenda

Geen evenementen

mei uitgave

Partners