aanbesteden
... keuze. Er zijn ook manieren om dit meer te structureren. Een voorbeeld is het aanbesteden van toekomstige werkzaamheden door middel van een raamovereenkomst met een looptijd van bijvoorbeeld 4 tot 8 jaar. ...
... drie vestigingen, is dat de school met door het gebruik van Azure leverancier-onafhankelijk is. Coen Spijkers, projectleider CSW :'Wanneer we over een aantal jaar opnieuw moeten aanbesteden, hoeven ...
... op basis van prestatieverbetering van het binnenmilieu en gelijkblijvende exploitatiekosten. “Belangrijk is dat we de gewenste kwaliteitsverbetering aanbesteden en niet vooraf voorgeschreven en uitgewerkte ...
... werd aan een select publiek in een interactieve sessie dieper ingegaan op de voordelen van deze wijze van aanbesteden. “Het was voor ons een grote uitdaging om de renovatie van ...
... goede dingen die we hier hebben geleerd inzetten bij toekomstige projecten.” Meer informatie? PIANOo, Expertisecentrum Aanbesteden biedt informatie, advies, instrumenten en praktische tips ...
Bij nieuw- of verbouw kiezen veel onderwijsinstellingen nog steeds voor een traditionele manier van aanbesteden of ze leggen de regie bij projectmanagementbureaus waarna het schoolgebouw turn ...
Inkoopkenniscentrum Pro Mereor staat al 20 jaar overheden en onderwijsorganisaties bij die een professionaliseringsslag willen maken. Ruime ervaring op het gebied van inkoop en Europees aanbesteden ...
... in verduurzaming van bestaande schoolgebouwen. Bij het investeren, aanbesteden, bekostigen en financieren van scholen zijn er verschillende keuzemogelijkheden. Een belangrijke vraag is wat het effect daarvan ...
“Hoe zorg je ervoor dat het schoolgebouw wordt schoongemaakt zoals is afgesproken?” Schoonmaken op scholen is een vak apart, om over het aanbesteden van de schoonmaak nog maar te zwijgen. ...
... 2012 is een aanbestedende dienst verplicht om bij aanbestedingen als gunningscriterium ‘economisch meest voordelige inschrijving’ (EMVI) te hanteren tenzij deugdelijk wordt gemotiveerd waarom ...
... is de schoonmaak van de veertien scholen die onder stichting PCO Gelderse Vallei vallen ondergebracht in PCO Gelderse Vallei Facilitair BV. Het tijdrovende en dure traject van Europees aanbesteden wordt ...
... beter in de vingers krijgen. Daar zitten simpele oplossingen bij zoals gemeenschappelijk aanbesteden, waardoor we aan de inkoopkant voor veel gunstigere tarieven zaken voor elkaar kunnen krijgen. Hier ...
... bijvoorbeeld grootschalige renovaties of nieuwbouw. Daardoor krijgen zij te maken met het aanbesteden, gunnen en contracten van verschillende werkzaamheden en dienen zij op de hoogte te zijn van de aanbestedingsregels. ...
... opstellen van een gedegen programma van eisen voor de architect en de ontwikkelende aannemer is cruciaal. Vervolgens moet aan het aanbesteden, door middel van een engineering & build opdracht, invulling ...
... kent elkaar. Je kunt daardoor beter samenwerken en sneller bouwen. Het hele bouwproces kan zodoende prima door de helft.” Anders aanbesteden Adriaanssen beseft als geen ander dat scholen ...
... voordeel van onze schaalgrootte, want je kunt met goed aanbesteden vrij snel geld verdienen. Zo hebben wij stichtingsbreed acht ton uitgespaard met de aanbesteding van energie.” Kleine schoolbesturen ...
...  Succesvol inkopen en aanbesteden met Pro Mereor, inkoopkenniscentrum Inkoopkenniscentrum Pro Mereor ondersteunt al 20 jaar onderwijs, zorg en overheid bij inkooppprofessionalisering. ...
... boekje’ verliep. Al was het maar omdat dit boekje nog niet is geschreven. Trajecten zoals dat in Joure zijn nog nieuw in het onderwijs. Andere scholen die innovatief willen aanbesteden, kunnen nu ...
... hevelen. Gezien het huidige gemiddelde kennis- en ervaringsniveau van schoolbesturen op het gebied van vastgoed, aanbesteden en professioneel opdrachtgeverschap is dat echter niet verantwoord. Daarom wordt ...
... gaan. Een ander groot verschil met ‘traditioneel’ aanbesteden is dat je de beschikking hebt over een extra instrument: interviews met de leveranciers. Je merkt tijdens die interviews dat sommige ...
Pagina 1 van 3

Trefwoorden

december uitgave

Partners