Veiligheid
Het Nederlands Instituut voor Schoolhulpverlening en Veiligheid (NISHV) verzorgt sinds jaar en dag special op het onderwijs gerichte cursussen, waarmee de Arbo- en BHV-verplichtingen worden ingevuld ...
... bij calamiteiten, zoals brand of een bommelding. “Wij kunnen zaken onderling nog beter afstemmen,” zei preventiemedewerker Odulpha Klabbers van stichting ZAAM na afloop. Veiligheid ...
... Zij zorgen verder voor een mooie uitstraling van de school en voor meer veiligheid, doordat het uitglijden wordt beperkt.   Restyle entree ...
Scholen willen graag veilige omgevingen zijn, maar ze hebben te weinig knowhow om dat te realiseren. Dat zegt John Jongenelen, gecertificeerd hoger veiligheidskundige en docent bij FiAC/NISHV. “Het ...
... van de vloeren, het voorkomt uitglijden en zorgt dus voor een grotere veiligheid van de bezoekers. Aangepast aan uw wensen Het emco entreematsysteem wordt volledig op maat gemaakt en is zowel ...
... gebouw worden geclusterd. Vanzelfsprekend speelt veiligheid, zowel van de fysieke ruimte als in sociaal verband, daarin een grote rol. HEVO is regelmatig betrokken bij de ontwikkeling van dit soort accommodaties. ...
... veiligheid, BIM, benchmarking en the internet of things. Op de website van Bouwstenen zijn de uitgebreide systeembeschrijvingen en de beoordelingen van gebruikers te vinden. Komend jaar wordt het onderzoek ...
... verder verbeteren. Dat is met het oog op BK-activiteiten als bodemonderzoek en -sanering, veiligheid, milieuadvies en het begeleiden van vergunningentrajecten aantrekkelijk. Ook gemeenten kunnen we hiermee ...
Scholen zijn verplicht om te zorgen voor een veilige leeromgeving. Er moet een actief veiligheidsbeleid worden gevoerd, ook ten aanzien van online incidenten. Onbekendheid met de vele risico’s ...
Een aanrijding op de parkeerplaats van school, een ongeluk in het scheikundelokaal, gehoor- en stemproblemen bij gymnastiekdocenten en uitval door werkstress. Voor al dit soort veiligheids- en gezondheidsrisico’s ...
... op  school te hebben.” Vanwege het positieve effect speelt de wijkagent op het Candea College nog wel een rol. Van den Anker benadrukt dat dit niets met de veiligheidssituatie op het Candea ...
Schoolbesturen hebben te weinig aandacht voor schoolveiligheid. Zeker in een maatschappij met toenemende spanningen is het voor scholen zaak het veiligheidsbeleid goed op orde te hebben. Probleem is ...
... gehouden met de essentiële onderdelen zoals het beheer van alle mobiele toestellen en de geïntegreerde veiligheid. Robert Krans van Sync Solutions: “Onze globale aanpak van veiligheid ...
... en voor meer veiligheid, doordat het uitglijden wordt beperkt. Restyle entree met lage kosten Een mat kan door veelvuldig gebruik of door bijvoorbeeld brandvlekken en kauwgom aan slijtage onderhevig ...
... op bedrijfseigen toepassingen draaien. Dit geheel moet op de een of andere manier soepel en veilig samenwerken met clouddiensten. Xafax zorgt voor veiligheid, integratie, gegevensuitwisseling, beheer, ...
... ten allen tijde, snelle beschikbaarheid te hebben tot informatie. Hiervoor is onder andere een veilige digitale leeromgeving nodig, waarbij de school de veiligheid van leerlingen en gegevens waarborgt. ...
... en Cormet delen normen en waarden, die de sleutel tot succes gebleken zijn, zoals hoogwaardige kwaliteit van eten en drinken, voedselveiligheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen, innovatie, duurzaamheid ...
... en flexibel gebruik en het oordeel van de gebruiker. Het vastgoed laten aansluiten op de nieuwe standaards op het gebied van gezondheid, veiligheid en duurzaamheid. Sectorbreed ‘in ...
... naar een andere opvanglocatie. Dan moeten ze hun boeltje weer oppakken, ergens anders heen en daar weer opnieuw beginnen. Daarom doe ik er alles aan om hen in onze school dat stukje veiligheid en geborgenheid ...
... Actieprogramma Brandveiligheid (2007-2009) wordt gerefereerd aan een meerjarencampagne. Daarna lijkt het onderwerp vrijwel van de radar verdwenen. Het digitale dossier ‘Brandveiligheid in en rond ...
Pagina 1 van 3

Trefwoorden

november uitgave

Partners