VRIS
... het ook over bewustwording.” Veiligheid is maatwerk Bij de aanpak Veilig In en Rond School (VRIS), waar de gemeenten Gouda en Rijswijk mee werken, is wel oog voor sociale veiligheid. Dat ...
Scholengemeenschap De Goudse Waarden heeft veiligheid structureel in de bedrijfsvoering opgenomen. De school heeft daarvoor in april als één van de eerste scholen in Nederland het VRIS-certificaat ...
... niks te zijn om aan te pakken. Het Centrum voor Criminaliteitsbestrijding en Veiligheid (CCV) ontwikkelde met gemeenten, scholen en externe adviseurs de methodiek Veilig Rond en In School (VRIS). ...

Trefwoorden

maart uitgave