OOP
... zich in de loop der jaren ontwikkeld van een blad voor de conciërge tot een uitgave met onderwijsbestuurders als voornaamste doelgroep. Zonder Frits zou Schoolfacilities deze inhoudelijke ontwikkeling ...
... van de looprichting. De roestvrijstalen elementen zijn met gebruik van de blindengeleidenstok goed hoorbaar en beter herkenbaar.  Rolstoel en kinderwagen De inlagen van de entreemat zijn ...
... van Friesland Campina. De systeemkeuzen zijn gebaseerd op technische en financiële haalbaarheid waarbij zorgvuldig is gekeken naar de netto contante waarden gedurende de looptijd van de aanvullende ...
... bij calamiteiten, zoals brand of een bommelding. “Wij kunnen zaken onderling nog beter afstemmen,” zei preventiemedewerker Odulpha Klabbers van stichting ZAAM na afloop. Veiligheid ...
... hoog aangeschreven staat, maar dat de resultaten op het gebied van taal en rekenen in de loop van de jaren achteruit gegaan zijn.   Verloven ingetrokken Frank Kalshoven gaf het onderwijs ...
... waaraan ze het geld uitgeven. Het grootste deel van het geld, zo’n 85%, gaat naar personeel. De rest, zo’n € 4,5 miljard per jaar, is in principe beschikbaar voor duurzame inkoop en duurzame ...
Wie langs het nieuwe Wellantcollege aan het Theo Thijssenplein loopt, ziet een prachtig pand dat ook nog eens energieneutraal is. Met de nieuwe vmbo-vestiging krijgt de duurzame koers van de school ...
Sloop en vervangende nieuwbouw bleek voor het markante Atlas gebouw geen issue. Het meest markante gebouw van de TU/e moest overeind blijven. Maar dat het hoofdgebouw van de Technische Universiteit ...
... terugkerende publicatie is het overzicht van de informatiesystemen die op de markt te koop zijn en de ervaring die gebruikers hiermee hebben. Zo'n systeem is handig om overzicht te houden, maar het ...
... van Friesland Campina. De systeemkeuzen zijn gebaseerd op technische en financiële haalbaarheid waarbij zorgvuldig is gekeken naar de netto contante waarden gedurende de looptijd van de aanvullende ...
... Goedbedoelde innovaties leiden daardoor tot frustratie en handelingsverlegenheid en een gevoel van “ik doe het ook nooit goed”. Bredere scoop nodig Om de onderwijskwaliteit te verbeteren ...
Weet u hoeveel uw organisatie jaarlijks inkoopt, op welke inkoopsegmenten en hoeveel leveranciers uw organisatie heeft? Allemaal relevante informatie om rechtmatig- en doelmatigheid van uw inkoopproces ...
... gebouwd op basis van een inmiddels achterhaalde visie op onderwijs. In de loop der jaren zijn ze verbouwd en misschien is er wat achterstallig onderhoud. Maar dat zegt niets over de kwaliteit van het gebouw ...
... voor leveranciers en een actieplan in geval van een datalek. Vos “Het plan werkt als een invuloefening. Als je alle stappen doorloopt, kom je vanzelf tot een beleid.” Lees hier het hele ...
... tussen groepen leerlingen, docenten en OOP’ers worden veroorzaakt doordat de beleving van waarden en normen in de diverse nationaliteiten verschillend wordt ervaren. Nederland heeft bijvoorbeeld ...
... afname in de toekomst doorzetten. In het voortgezet onderwijs loopt het aantal sinds 2016 af met zo’n 1,5 procent per jaar, met een verdere verwachte daling van 115.000 leerlingen in 2028. Tóch ...
Onze Koning opende het Onderwijspark Ezinge, dat is ontwikkeld op basis van duurzaamheid. Het ontwerp is van Architectenbureau Atelier Pro. Voor de entrees van alle schoolgebouwen zijn de entreematten ...
... andere type is een schoonloopzone. De eerste zone is de profielmat Diplomaat 522 R, die is voorzien van ruwharige tapijtstroken en zeer geschikt is voor de opname van grof en fijn vuil. Het vuil valt vervolgens ...
... onderhoudsmanagement aan te laten sluiten bij de wensen van de organisatie, de gebouwen en de kennis en kunde van medewerkers. Deze integrale visie en aanpak vertalen zich ook in een inkoopproces ‘op ...
... en ‘massa is kassa’. Met name voor wat betreft dat laatste wordt er nog onvoldoende gebruik gemaakt van schaalvoordelen als het gaat over inkoop van middelen en diensten. Vooral daar kunnen ...
Pagina 1 van 3

Trefwoorden

Advertentie

December uitgave

Partners