Iris
...  Gezonde werkomgeving Iris Bakker van het adviesbureau Levenswerken geeft de tweede lezing van de middag. Zij stelt zichzelf de vraag welke keuzes een optimale leeromgeving beïnvloeden. Een ...
... Peoplesoft SA en SV of Osiris om er maar een paar te noemen. De informatieuitwisseling tussen de verschillende applicaties is vaak niet goed op orde. Scope4mation biedt voor dit probleem een makkelijke ...
... een verplichte incidentenregistratie wel? Zien scholen hier zelf het nut van in? En wie moet deze administratieve last op zich nemen? Sjoerd Boersma, directeur van DSP7, leverancier van IRIS incidentenregistratie, ...
... om, net als de meeste scholen in Gouda doen, IRIS VO te gaan gebruiken voor de incidentenregistratie. Plan-Do-Check-Act De informatie uit de incidentenregistratie vormt samen met de jaarlijkse ...
... sboersma@dsp7.nl, www.schoolveiligheidspakket.nl, www.irisvo.nl  ...

Trefwoorden

Advertentie

Advertentie

December uitgave

Partners