Inkoop
Als onderwijsorganisatie wilt u graag kosten besparen, liefst zonder daarbij risico’s te lopen. Het inhuren van een inkoopadviseur die werkt volgens het principe van ‘no cure no pay’ ...
...  Meer informatie mr. P.J.A.F. (Paul) van Sleeuwen, Pro Mereor Inkoopkenniscentrum, T: 026 - 370 14 76, www.pro-mereor.nl __________ 1) Vz 17 februari 2012, LJN BV7084 2) Vz 27 februari ...
... schaalvoordeel bij de inkoop te benutten. Tot zover de theorie. De praktijk is weerbarstiger. Organisaties die de cloud in willen, hebben aardig wat vraagstukken op te lossen. De meest in het oog springende ...
Europese aanbestedingen die volgens de methode van prestatieinkoop (BVP) plaatsvinden wordt nog vaak gedacht aan grote, complexe projecten. De vraag is of prestatieinkoop ook een geschikt middel is ...
Succesvol inkopen en aanbesteden is topsport en kan rekenen op een goed gevulde tribune. Van inkoopprofessionals wordt rendement verwacht. Marktkennis, maatschappelijke verantwoordelijkheid, juridische ...
... scholen zelf besluiten om de uren voor de schoonmaak aan te besteden en de inkoop van de schoonmaakmiddelen zelf doen. “Door de uren en de producten op te splitsen kunnen scholen duurzaamheideisen ...
Inkoopcollectief Ook onderwijsinstellingen ontkomen er niet aan om in deze tijd van bezuinigingen kritisch te kijken naar mogelijkheden om kosten te besparen. Bovendien is het voor hen van belang ...
... Dan moet dat alsnog worden ingekocht. Dat betekent in overleg met betrokkenen een programma van eisen opstellen, offertes van schoonmaakbedrijven opvragen en onderhandelen over inkoopcondities en prijzen. ...
Succesvol inkopen en aanbesteden is topsport en kan rekenen op een goed gevulde tribune. Van inkoopprofessionals wordt rendement verwacht. Marktkennis, maatschappelijke verantwoordelijkheid, juridische ...
... programma van eisen samen te stellen. Ook is het slim om voorafgaand aan de inkoopprocedure een uitgebreide inventarisatie van uw huidige situatie en gewenste situatie uit te voeren.  ...
Pagina 3 van 3

Trefwoorden

Advertentie

Agenda

Geen evenementen

mei uitgave

Partners