Inkoop
... beter in de vingers krijgen. Daar zitten simpele oplossingen bij zoals gemeenschappelijk aanbesteden, waardoor we aan de inkoopkant voor veel gunstigere tarieven zaken voor elkaar kunnen krijgen. Hier ...
... schoolbesturen, zowel voor primair als voortgezet onderwijs heel wat voeten in aarde. “Een school geldt doorgaans als een aanbestedende dienst. Dat betekent dat indien de school een dienst inkoopt ...
... “Alle inkoop voor de lange en korte termijn bereiden wij voor en leggen we bij René ter goedkeuring. Door onze voorbereiding kan het vervolgens goed afgehandeld worden en ingekocht tegen een ...
Tobias Smits is controller bij RENN4; cluster 4 onderwijs voor ruim 2000 kinderen met gedragsstoornissen en psychiatrische problematiek in Noord-Nederland (Groningen, Friesland en Drenthe). Daarnaast ...
...  Succesvol inkopen en aanbesteden met Pro Mereor, inkoopkenniscentrum Inkoopkenniscentrum Pro Mereor ondersteunt al 20 jaar onderwijs, zorg en overheid bij inkooppprofessionalisering. ...
... en contractmanager, en Claudia Vermeulen, hoofd afdeling HR, hebben samen met Inkoopkenniscentrum Pro Mereor een Europese aanbesteding Arbodienstverlening doorlopen, middels de prestatieinkoop methodiek. ...
... Gerven, voorzitter van het FSR, overduidelijk. In zijn welkomstwoord benadrukte hij dan ook de voordelen van het samenwerkingsverband. Schaalvergroting in inkoop, meer professionele faciliteiten en van ...
... verbinding met de opdrachtgever en de studenten. Haar duurzame inkoopcriteria geven daarbij een garantie van doelgroepgerichte producten, dagverse producten, gezonde en duurzame producten (biologisch en ...
... inkoop zorg te dragen. Wat natuurlijk heel aantrekkelijk kan zijn met zes besturen. Het aanbod van digitale apparatuur verandert in sneltreinvaart. PC’s, laptops, tablets, smart-phones: er komen ...
... doet is het beste wat ze te geven heeft. Zij zorgt ervoor dat ze verbinding heeft met de opdrachtgever en de studenten. Haar duurzame inkoopcriteria geven daarbij een garantie van doelgroepgerichte producten, ...
... door Pro Mereor. Ook vanuit de inkoopexpertise; hoe kun je hier nu naar kijken? Dat was heel prettig. Ik ben een tevreden klant.” Praktische tips Enkele tips van Sylvia Veltmaat voor organisaties ...
... ondersteuning wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de schaalgrootte door centraal een aantal dingen te regelen. Dat betreft met name inkoop, personeelszaken, financiën en ICT. Van Chipknip ...
... P.J.A.F. (Paul) van Sleeuwen Pro Mereor Inkoopkenniscentrum, T: 026 - 370 14 76 www.pro-mereor.nl __________________ 1) Pijnacker Hordijk, E.H., Bend, van der, G.W., Nouhuys, van, J.F., Aanbestedingsrecht, ...
... omvang van de organisatie of afdelingen. Achterhoek VO heeft door lagere bovenschoolse lasten, inkoopvoordelen, risicodeling en liquiditeit op bestuursniveau de efficiency verbeterd. Er moeten plannen ...
Als directeur vastgoed en centrale inkoop heeft John Schreijer in samenwerking met inkoopkenniscentrum Pro Mereor de inkoopfunctie bij Scholengroep Quadraam geprofessionaliseerd. Het gedachtengoed en ...
Succesvol inkopen en aanbesteden is topsport en kan rekenen op een goed gevulde tribune. Van inkoopprofessionals wordt rendement verwacht. Marktkennis, maatschappelijke verantwoordelijkheid, juridische ...
... van inkoopbeleid en –procedures, kan dit ook onder een controle van de Rijksauditdienst vallen. Steekproefsgewijs licht deze instantie de dossiers door. Controle op de Social Return voorwaarde geschiedt ...
... elke school van haar bestuur materiële zaken op een eigen manier, vertelt Bouwien van Weringh, directeur van de Amsterdamse basisschool Leonardo da Vinci. Neem bijvoorbeeld de inkoop. "De gezamenlijke ...
... niet integere bedrijven (ondernemers) worden uitgesloten van deelname aan de Europese aanbestedingsprocedures. Meer informatie mr. P.J.A.F. (Paul) van Sleeuwen, Pro Mereor Inkoopkenniscentrum, ...
... inkoop gecentraliseerd. Dat heeft een besparing opgeleverd van 1,9 miljoen op papier, schoonmaak, computers, multifunctionals en energie. “Dat het zoveel oplevert alleen door de krachten te bundelen ...
Pagina 2 van 3

Trefwoorden

Advertentie

Agenda

Geen evenementen

mei uitgave

Partners