Incidenten
... kunnen op scholen zich altijd incidenten voordoen die de veiligheid, de continuïteit en het imago van de school ernstig bedreigen. Calamiteiten komen altijd onverwachts en ongelegen. Het verloop van ...
Scholen zijn verplicht om te zorgen voor een veilige leeromgeving. Er moet een actief veiligheidsbeleid worden gevoerd, ook ten aanzien van online incidenten. Onbekendheid met de vele risico’s ...
... media bij incidenten. De politie speelt hierop in door expertise beschikbaar te stellen in de vorm van bijvoorbeeld scholing.” Preventief Wijkagent Leon Meijer onderhoudt contacten met ...
... pestprotocollen, incidentenregistratie en Arbo beleid. We hebben overleg gevoerd met verschillende adviseurs en geïnventariseerd wat er allemaal noodzakelijk was in het kader van wet en regelgeving ...
Ernstige incidenten komen in scholen in Nederland bijna nooit voor. Maar als het gebeurt moet je daar als school wel klaar voor zijn, met voldoende opgeleide BHV’ers. De verplichte jaarlijkse ...
... geld. Ook is de administratieve last (registratie gegevens) voor de onderwijsinstelling minimaal en zorgt de professionalisering van het beheer voor minder incidenten.” Om gedurende de samenwerking ...
... De NVWA komt alleen nog langs bij concrete incidenten of als er serieuze vermoedens zijn dat er iets niet in orde is. “Veel scholen denken nog steeds dat de verantwoordelijkheid bij de overheid ligt. ...
... van de sfeer op school’, vertelt teamleider algemene ondersteuning Arjen Janssens: ‘Bij incidenten in de klas stonden docenten met de armen over elkaar te wachten totdat de opgeroepen beveiligers ...
... dat de laatste tijd snel aan belangstelling heeft gewonnen en door het opnemen in wet- en regelgeving in een stroomversnelling kwam. Gevoed door enkele incidenten is het toekomstgericht denken over de ...
... doelen en minder anticiperend op incidenten. Dat kost tijd. Er is drie jaar voor uitgetrokken. De weg naar het doel staat nog niet helemaal vast, het doel wel: professionalisering van het onderhoud. “Prettig ...
... waarbij training zinvol is. "Wij leiden geen BHV’ers meer op maar SHV’ers. Dat zijn interne hulpverleners die adequaat zijn voorbereid op incidenten, calamiteiten en ongevallen." ...
... recent kwam ook het ROC Zadkine in de publiciteit vanwege een te omvangrijke vastgoedportefeuille. Zadkine moet nu banen schrappen en circa 100.000 m2 aan gebouwen verkopen. Zijn dit slechts incidenten ...
... oop-ers moeten incidenten melden. Het is belangrijk dat elke medewerker alle incidenten met betrekking tot agressie melden. Alleen dan is het immers mogelijk om goede analyse van de agressie problematiek ...
... zijn voorbeelden van besturen die jaar op jaar onverwachte tegenvallers hebben en heel goed uit kunnen leggen hoe dat kan. Dan niet onderkennen dat één incident kan, maar meerdere incidenten ...
... veiligheid. Bij ROC West-Brabant behoort sociale veiligheid – de 'zachte kant' – tot de verantwoordelijkheid van de individuele scholen. Zij moeten zorgen voor een goede incidentenregistratie ...
... dat ook beïnvloed wordt door berichten in de media over incidenten als Amarantis en BOOR.” Schoolleider tegen wil en dank Voor de schoolleider vond er de afgelopen decennia een ware ...
... en '6-jarige neemt pistool mee naar school'. Dat zijn incidenten die gelukkig meestal niet escaleren, maar scholen realiseren zich onvoldoende dat ze zich daartegen beter moeten beschermen. Dat ...
Vanaf het schooljaar 2012-2013 zijn scholen verplicht een incidentenregistratie bij te houden. Deze verplichte incidentenregistratie, opgelegd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen ...
... om naar beheersbaarheid. Neem de regie in handen en maak je klant mede-eigenaar van je probleem. Zodra hij deelgenoot is van het positieve toekomstbeeld van facilitaire services die anticiperen op incidenten ...
... drugs worden gebruikt.” Maar ongeacht op welke wijze een school de veiligheid heeft geregeld is het niet te voorkomen dat er heel soms (schiet)incidenten plaatsvinden. “Als iemand om wat ...
Pagina 1 van 2

Trefwoorden

Agenda

04 november: Privacy in het onderwijs

Laatste uitgave