IKC
Nog één week te gaan voor de Bouwstenen-jaarbijeenkomst. Zie wie u daar kunt verwachten en met wie u in gesprek kunt over IHP’s, IKC’s en de verduurzaming van onderwijshuisvesting. ...
... duurzaam en circulair; hoe operationaliseer je dat? 4. kosten en financiering verduurzaming  5. van wie is de MFA / IKC? 6. passende voorzieningen? 7. nieuwe integrale huisvestingsplannen? ...
Steeds minder gemeenten nemen het initiatief om op strategisch niveau visies op onderwijs te ontwikkelen. Het is nu aan de schoolbesturen om een opvatting over toekomstbestendige scholen, IKC’s, ...
... kan ook echt maatwerk worden geleverd." Bestuurlijke ongehoorzaamheid Hoe de succesvolle IKC's hun bedrijfsvoering precies inrichten is niet altijd even duidelijk, zegt Den Besten. De ...
De educatieve dienstverlener IJsselgroep heeft een IKC-model ontwikkeld, waarmee 'anders' naar een Integraal Kindcentrum wordt gekeken. Voor een presentatie van haar concept werden vertegenwoordigers ...
Arnhem heeft een hoge ambitie met de ontwikkeling van IKC’s. In de gemeentelijke nota ‘Visie op het jonge kind, de praktijk’ is beschreven wat ‘de stip aan de horizon’ ...
... IKC conferenties zijn overtekend. Pedagogisch medewerkers, leerkrachten, directeuren, bestuurders zijn allemaal geïnteresseerd in de laatste ontwikkelingen. Met een hoofd vol workshops en een tas ...
... van IKC’s is vaak een voor de handliggende oplossing, maar dat vraagt wel om een andere mindset, vaardigheid en gedrag.   Henkjan Kok (rechts) ...
... bouwen. Een klaslokaal hoeft niet per sé 54 m2 te meten. De moderne lesmethoden vragen om grotere lokalen. Ook bij de vorming van IKC’s gaat de gemeente Bronckhorst voortvarend te werk. Daar ...
... te kampen met krimp en neemt de behoefte aan kinderopvang toe. De mogelijkheid voor de vorming van een IKC behoort volgens Jacob Uijl tot de mogelijkheden. Bij de keuze voor een bouwer die deze opgave ...
... mij democratie over gaat.” “IKC’s zijn de positieve uitkomsten van een goed debat” De huidige regelgeving is er niet op gericht om het lokale gesprek te stimuleren, ...
... van schoolgebouwen te verbeteren. Vooral in krimpgebieden is de samenwerking met kinderopvang in een integraal kindcentrum (IKC) actueel. De basis hiervoor is en blijft echter: hoeveel ruimte heb ik nodig ...
... te behouden. Gevolg van de huisvesting van het IKC in Het Timpaan is wel dat er twee groepen (6 en 7) tijdelijk onderdak krijgen in een deel van het naastgelegen voormalig gemeentehuis. Dat fungeert als ...
... in de gemeente veel te doen rond de nieuwbouw van IKC De Kubus. Het budget was berekend op basis van reguliere criteria. Het normbedrag zou ruim voldoende moeten zijn doordat er gebouwd kon worden in een ...
...  IKC De Kubus in Druten is in augustus 2012 geopend en huisvest een basisschool van 640 kinderen met buiten- en tussenschoolse opvang, een kinderdagverblijf ...

Trefwoorden

Agenda

04 november: Privacy in het onderwijs

Laatste uitgave