Europees aanbesteden
... voor Spaarnesant en daarover is Aalbers zeer tevreden. “Het hele aanbestedingstraject heeft ons veel tijd gekost, maar we zijn tevreden met de oplossing van drie kleinere bedrijven. Europees aanbesteden ...
... is de schoonmaak van de veertien scholen die onder stichting PCO Gelderse Vallei vallen ondergebracht in PCO Gelderse Vallei Facilitair BV. Het tijdrovende en dure traject van Europees aanbesteden wordt ...
... Ruime ervaring op het gebied van inkoop en Europees aanbesteden koppelen zij aan specialistische kennis. Deze dienstverlening kenmerkt zich door een hands-on mentaliteit en een pragmatische aanpak. Praktische ...
Bij Europees aanbesteden worden veel begrippen gebruikt; niet altijd is helder wat welk begrip precies inhoudt. ‘Geschiktheidseisen’, ‘uitsluitingsgronden’ en ‘selectiecriteria’ ...
... (SCS), dat ook Eindhoven ondersteunde bij het Europees aanbesteden van het DBFMO-contract, is per 1 juli 2012 gestopt met zijn werkzaamheden. Scholen en gemeenten met vragen over innovatieve aanbestedingsvarianten ...
... Europees aanbesteden is een juridisch complex traject, waarbij Europese richtlijnen in acht genomen dienen te worden. Gezien de complexiteit van het Europees aanbesteden dient u er zorg voor te dragen ...
... is dan ook dat de leermiddelen Europees moeten worden aanbesteed. Europees aanbesteden is niet meer dan inkopen binnen een transparant kader. Goed toegepast helpen die regels prima om de juiste keuzes ...
... naar juridische mogelijkheden. Harko Boswijk: “De procedure rond Europees Aanbesteden zit heel raar in elkaar, zeker rond dit soort processen. Wij willen ideeën ontwikkelen, innovatief zijn ...
Succesvol inkopen en aanbesteden is topsport en kan rekenen op een goed gevulde tribune. Van inkoopprofessionals wordt rendement verwacht. Marktkennis, maatschappelijke verantwoordelijkheid, juridische ...
Het Europees aanbesteden is streng gereguleerd. Alle inschrijvers dienen aan de eisen en wensen van de aanbestedende dienst te voldoen en worden op objectieve wijze vergeleken door middel van een beoordelingsmodel. ...
Stel u heeft een aanbestedingsprocedure doorlopen en u wordt geconfronteerd met een ontevreden afgewezen ondernemer. Het bedrijf in kwestie dreigt zelfs met het aanhangig maken van een kort geding. ...
... te prikkelen om ‘nieuw’ te denken. Wat voor visie heb je? Er zijn teveel bureau’s die zeggen ‘ik schrijf wel op wat jij wil, dan laat ik de architect wel Europees aanbesteden en ...
Magna Carta heeft op de Maastricht University en in het Academisch Ziekenhuis Maastricht het FacilityPro betaalkaartsysteem geïmplementeerd. Beide organisaties werken op diverse facilitaire terreinen ...
Een van de beginselen van het aanbestedingsrecht stelt dat een aanbesteding transparant dient te verlopen. Transparantie is een vereiste om te waarborgen dat gedurende een aanbesteding de inschrijvers ...
Het nieuwe gebouw van ROC Friese Poort in Sneek is in architectonisch en technisch opzicht een uniek gebouw in Nederland. Het gebouw weerspiegelt in alles de ambitie van de directie om kwalitatief goed ...
... voor welke inkoopsegment het bedrijfsonderdeel de grootste afnemer of leadbuyer is. Ook kunnen toewijzingen plaatsvinden op CPV-codes (unieke artikelcodering bij Europees aanbesteden), zodat later bij ...
Voordat een aanbesteding gepubliceerd wordt moet u vele strategische beslissingen maken. Keuzes waarover u in het verleden wellicht nooit heeft nagedacht, omdat uw huisleverancier voor u dacht! Zodra ...
... van mogelijke samenwerking veel MKB-bedrijven af, bijvoorbeeld als het gaat om Europees aanbesteden, terwijl scholen wel de mogelijkheid hebben om hun aanbesteding toegankelijker te maken voor het midden- ...
... geweest. De selectie- en contracteringsfase gaat via de methodiek van Europees aanbesteden. Hiervoor wordt een speciaal ontworpen procedure toegepast namelijk een combinatie van de openbare procedure ...
De catering in het nieuwe onderwijsgebouw van het ROC van Twente in Almelo wordt verzorgd door Cormet Schoolcatering. Het Noord-Hollandse bedrijf is de afgelopen jaren regelmatig in het nieuws geweest, ...

Trefwoorden

Laatste uitgave