Conexus
Toine Janssen, lid van het CvB van Conexus, een schoolbestuur met dertig scholen in Nijmegen en Heumen, heeft ervaring met innovatieve bouwconcepten van HEVO. Aan het eind van dit schooljaar wordt de ...
Onder leiding van Toine Janssen, lid van het CvB van Conexus, discussieerde HEVO met schoolbesturen en gemeenten, in brede school Prins Maurits in Nijmegen, over de toekomst van de scholenbouw in het ...
... van schoolbestuur Conexus en Hans Heijltjes, senior adviseur van HEVO, zijn bang dat veel schoolgebouwen letterlijk zullen wegrotten. In Nijmegen heeft schoolbestuur Conexus in zes jaar tijd vier ...
... in drie gemeenten waar doordecentralisatie een succes is: Nijmegen (Toine Jansen, CvB Conexus), Breda (Frank van der Esch en Rob Hoogzaad), Haarlem (Seakle Satter) en Alkmaar (Herman Janssen). Ed ...
... deze verregaande vorm van doordecentralisatie mogelijk gemaakt. Schoolfacilities sprak met hem, in gezelschap van Toine Janssen, CvB-lid Conexus; Huub Vromen, controller Scholengroep Rijk van Nijmegen ...

Trefwoorden

Agenda

04 november: Privacy in het onderwijs

Laatste uitgave