AVG
De AVG wordt vaak als ingewikkeld ervaren. Bij niet (correcte) naleving riskeren onderwijsinstellingen echter maatregelen en boetes. In tien stappen is uw organisatie ‘AVG-proof’.  ...
Op 25 mei wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht, die onder meer gevolgen heeft voor de afspraken met leveranciers. Scholen hebben vragen over deze nieuwe privacywet ...
... kent Nederland regels om de privacy van mensen te beschermen. Deze regels vervallen als in mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking treedt. Bedrijven en organisaties hebben ...

Trefwoorden

december uitgave

Partners