Vier thema's op de Vraagbaak van Ruimte-OK

E-mailadres Afdrukken

De informatie op de Vraagbaak is verdeeld over vier thema's met elk hun eigen deskundigen. Hier volgt een overzicht:

Doordecentralisatie (Jan Schraven (Ruimte-OK) / Harry Winkels (BenBS))

Hoe houdt u de regie op uw huisvestingskosten? Welke mogelijkheden biedt doordecentralisatie voor uw schoolbestuur en/of gemeente? Wat betekent dit voor het eigendom en beheer? Om gemeenten en schoolbesturen inzicht te geven in de financiële gevolgen van doordecentralisatie start Ruimte-OK in het najaar van 2012 met een nieuwe serie proefprojecten. Laat u informeren over de mogelijkheden voor uw project(en).

Contracteren en aanbesteden (Wesley Veekman (PPSsupport) / Gerald Sterkenburg (Bouwconsortium Zeeburgereiland)

Waar moet u aan denken bij het contracteren en aanbesteden van uw huisvesting? Hoe komt u tot een visie op contracteren van partijen? De laatste jaren zijn aanbesteden en contracteren veel besproken onderwerpen, ook voor de kleinere projecten. Steeds vaker worden er nieuwere contract- en aanbestedingsvormen toegepast. Welke contract- en aanbestedingsvorm is geschikt voor uw project(en)?

Scholenbouwwaaier / Programma van Eisen (Marco van Zandwijk (Ruimte-OK) / Ferdie Winkel (TU-Eindhoven)

Hoe stuur je aan op de gewenste kwaliteit van huisvesting? Welke randvoorwaarden leggen de basis voor een gezond en goed gebouw? Welke eisen stelt u aan het ontwerp van het gebouw en de installaties? Steeds meer partijen zijn ervan doordrongen dat de kwaliteit van huisvesting tot stand komt door het stellen van juiste vragen en het formuleren en monitoren van de juiste ambities. Op welke manier kunnen ontwikkelde hulpmiddelen zoals de scholenbouwwaaier of het evaluatie-instrument van de TU Eindhoven u helpen rondom de bouw- of verbouw van uw project?

Krimp (Jolanda Hendriks (Ruimte-OK) /  Marco van Zandwijk (Ruimte-OK))

Hoe gaat u om met (de gevolgen van) krimp binnen uw organisatie? Wat betekent dit voor de huisvestingsbehoefte op korte en langere termijn? En wat zijn de slimme oplossingen die hier bij passen? Hoe komt u tot een strategisch huisvestingsplan en welke partijen kunnen daar een belangrijke rol in spelen? De vraagbaak helpt u graag op weg rondom alle kennis die op dit gebied aanwezig is of momenteel wordt ontwikkeld.

Bezoek de Vraagbaak

Ruimte-OK is tijdens de NOT te vinden in hal 7 (Bouw, Facilitair, Inrichting) in de buurt van het terras. U kunt tijdens uw bezoek aan de NOT te allen tijde binnenlopen bij de Vraagbaak. Maar om er zeker van te zijn dat u met één van de deskundigen in gesprek kunt is het verstandig om het vooraf aan te geven als u van plan bent om langs te komen. Meld u hier aan voor een speeddate bij de Vraagbaak.

 

Trefwoorden

Advertentie

Agenda

Geen evenementen

mei uitgave

Partners