HACCP

Catering - HACCP

School blijft, ook bij uitbesteding, eindverantwoordelijk voor veilige schoolkantine

School blijft, ook bij uitbesteding, eindverantwoordelijk voor veilige schoolkantine

Nederland had in 2014 te maken met een aantal schandalen op het gebied van voedselveiligheid. Wie herinnert zich niet de met salmonella besmette vis bij productiebedrijf Foppen. In schoolkantines kan zo'n incident zich ook voordoen, met even ernstige gevolgen. Gerrie de Veer, docent voedselveiligheid bij FiAC, beschouwt ingesleten gewoontes als voornaamste oorzaak. “Scholen hebben wel aandacht voor een gezond aanbod in de schoolkantine, maar ze verliezen voedselveiligheid soms uit het oog.”

 
Catering - HACCP

Handboek Voedselveiligheid voor Onderwijsinstellingen

Handboek Voedselveiligheid voor Onderwijsinstellingen

De in EU-verband geldende wet- en regelgeving, maar ook branche geörienteerde hygiënecodes zijn erop gericht de voedselveiligheid te borgen. Maar wat betekent dat nu voor de restauratieve voorzieningen in het onderwijs? Schoolfacilities heeft samen met Sensz het Handboek Voedselveiligheid voor Onderwijsinstellingen opgesteld, waarin wet- en regelgeving is vertaald naar eenvoudig te volgen procedures en ready-2-use checklisten.

Als een onderwijsinstelling het in dit handboek beschreven systeem op de juiste manier gebruikt, zal de inspecteur van de nVWA hierop geen aanmerkingen maken. Dit betekent ook dat de school, ook als de catering is uitbesteed, zelf de verantwoording heeft voor de uitvoering van het systeem.

Daarom is het van groot belang één persoon binnen de organisatie verantwoordelijk te maken voor het opvolgen van de richtlijnen zoals in het Handboek Voedselveiligheid voor Onderwijsinstellingen beschreven.

Met de formulieren, checklisten en werkinstructies uit dit handboek kunt u het voedsel en voedingsproces binnen uw organisatie vastleggen en documenteren. Bovendien legt u met dit handboek verantwoording af aan de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit en bent u in het bezit van een ‘eigen’ voedselveiligheidssysteem, zoals wettelijk verplicht is.

Bestellen
U kunt het Handboek Voedselveiligheid voor Onderwijsinstellingen bestellen met behulp van het bestelformulier dat
hier te downloaden is. Wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met Schoolfacilities op telefoonnummer 0575-441 888 of stuur een e-mailtje naar info@schoolfacilities.nl

Trefwoorden

Advertentie

Advertentie

Advertentie

Advertentie

September uitgave

Partners