ROC Mondriaan en Cormet Campuscatering winnen Gezonde Schoolkantine Schalen 2014

E-mailadres Afdrukken

Op 19 november jl. zijn in Dierenpark Amersfoort de Gezonde Schoolkantine Schalen 2014 van het Voedingscentrum uitgereikt. Eén van de winnaars is ROC Mondriaan in samenwerking met Cormet Campuscatering (Cormet). Mede verantwoordelijk voor het behalen van de gezonde schoolkantineschalen van het Voedingscentrum zijn: Mariska Klandermans Hoofd Facilitaire dienst van de Campussen Aspasialaan en Brasserskade ROC Mondriaan, Marja van Puffelen (locatiemanager Cormet Campuscatering ) en haar locatieteam op de  Brasserskade in Delft en Beeltje Liefers, externe adviseur bij Cormet Campuscatering voor de Gezonde School en gezonde schoolkantine. Samen, hebben zij als partners, hard gewerkt aan het binnenhalen van deze prijs. Schoolfacilities stelde aan Marja en Beeltje een paar vragen over De Gezonde School en de gezonde schoolkantine.

 

V.l.n.r. Mariska Klandermans ROC Mondriaan, Marja van Puffelen Cormet Campuscatering, Remco Vierling ROC Mondriaan

Beeltje, vertel eens wat het doel voor Cormet Campuscatering is van het project De Gezonde Schoolkantine?
Het is goed als er gezonde producten in onze winkels aanwezig zijn, maar als het niet gekocht wordt is er nog geen sprake van een verantwoordere leefwijze bij jongeren.  

Daarom willen we in het neerzetten van de gezonde schoolkantine graag de school ook echt als partner zien. En dat doen we door samen met de school binnen de kaders van het project De Gezonde School, de Gezonde Schoolkantine op te starten. In die samenwerking kunnen wij werken aan het presenteren van een echte gezonde kantine met verse en verantwoorde producten, die op een verleidelijke manier worden aangeboden. Waarbij we ook werken aan bewustwording door spaarbeloningssystemen, leuke en trendy communicatie over: “Wat zit er nu eigenlijk in een product, waar komt het product vandaan en wat doet het met mijn lijf”?

Vervolgens verwachten wij van de school dat zij het mogelijk maakt binnen het contract dat we de gezonde schoolkantine zo goed mogelijk neer kunnen zetten met de inrichting en presentatie. En dat zij daarnaast ook binnen haar onderwijs en lesprogramma werkt aan de gezonde leefstijl van jongeren. Ook is de school in de mogelijkheid via het project De Gezonde school om gesprekken met de gemeente aan te gaan over ontwikkelingen in de omgeving, zoals het prominent aanwezig zijn van winkelcentra, snackkarren etc.

Deze samenwerking is nodig om ons als cateraar niet alleen verantwoordelijk te laten zijn voor het wel of niet slagen van een gezonde schoolkantine. Dat kunnen wij namelijk alleen samen met de school!

Hoe hebben jullie dit bij ROC Mondriaan opgepakt?
ROC Mondriaan is al enige tijd bezig met het Project Gezonde School. Samen met Cormet werkt zij vanuit dit project nu intensief samen door meer gezonde voeding in de kantine te verkopen, onder de noemer 'Gezonde Schoolkantine'. De voeding bestaat op locatie Brasserskade sinds kort uit 75% producten die voorkomen in de Schijf van Vijf, zoals broodjes met verantwoord beleg, verse smoothies en sappen, groenten en fruit. Het aanbod snoep, koek, chips en chocolade zowel in de automaat als aan de balies is heel erg verminderd.

En ROC Mondriaan en Cormet werken hard aan een plan om aan de ene kant via inrichting en presentatie en aan de andere kant via goede communicatie, studenten en medewerkers te verleiden tot het kiezen voor producten die bijdragen aan een gezonde levensstijl. Het is de bedoeling dat bij gebleken succes, op termijn uiteindelijk studenten en medewerkers op álle vijf Mondriaancampussen van een 'Gezonde Schoolkantine' gebruik gaan maken.

Marja, Wat is jouw rol binnen de gezonde schoolkantine op ROC Mondriaan?
Ik zorg er ervoor, dat alles wat is afgesproken in het Gezonde School overleg in praktijk ook echt dagelijks word uitgevoerd. Daarbij word ik ondersteund door de afdeling operatie van Cormet.

Hoe vertaal je dit naar je locatieteam?
Het is goed om elkaar scherp te houden in wat er wel en niet moet liggen. Zo hebben we de afspraak dat er maar 3 snacksoorten mogen liggen. Dat kunnen er dan geen 4 zijn. Ook stimuleer je elkaar om gezonde producten aan te prijzen: “Neem lekker een bruin broodje in plaats van wit”.

Wat vind je leuk aan de gezonde schoolkantine?
Wat ik echt het allerleukste vind, is om jonge mensen te stimuleren om gezonder te eten. Daar word ik blij van als het ook lukt. Zo bakken wij steeds meer bruine broodjes af, om een stimulans te geven vaker voor bruin brood te kiezen dan voor wit. Zo verkopen wij alleen nog maar bruine Barra’s. Als je dan ziet dat ze ook steeds meer kiezen voor broodjes gezond en smoothies dan word je daar erg enthousiast over.
Een ander leuk voorbeeld is dat we nog maar 3 soorten snacks per dag verkopen en daarin variëren. Als een meisje dan vraagt om een kaassoufflé, verwijs ik haar naar de vrijdag, want dan verkopen we de kaassoufflé en de andere dagen niet. Vervolgens kiest zij voor een gezond product en komt ze op vrijdag terug voor de kaassoufflé. Heb je iedere dag dit product, zou ze zeker iedere dag deze snack eten. Nu is ze toch een stukje verantwoorder bezig. Dat vind ik leuke dingen.

Wat vind je nog lastig in praktijk?
Het blijft daarnaast ook wel een uitdaging om verantwoorde producten bij sommige jongeren aan te prijzen. En wat ook wel moeilijk is zijn eigenlijk de docenten zelf. Die generatie lijkt maar moeilijk zonder de kroket te kunnen. Zo hebben wij ook onze banqueting hier en daar wat gezonder gemaakt, met groente en fruitsnackjes. Velen vinden dit een succes, maar de wens voor een bitterbal blijft toch ook aanwezig.
 
Wat zijn de hardlopers?
Het broodje gezond blijft de topper. En ook de bruine barra’s lopen dus heel goed. Daarnaast is de topper onder de smoothies, de mangosmoothie. Daar gaan er veel van op een dag.

Geloof je in het slagen van de gezonde schoolkantine?
Jazeker. Je ziet dat voetbalkantines ook steeds gezonder worden. Dus de jeugd wil echt wel. Je merkt ook dat deze generatie jongeren steeds bewuster gaat kiezen. Dus er zit zeker toekomstmuziek in. En mijn tip naar Cormet en alle medewerkers is: Draag het uit en sta ervoor!

Beeltje, hoe gaat het binnen Cormet nu verder met gezonde schoolkantines en De Gezonde School projecten?
Wij werken nu binnen 8 ROC’s aan De Gezonde School als project. Samen met allerlei stakeholders binnen de school werken wij het gezonde schoolkantineplan, als onderdeel van de gezonde school verder uit. Daarbij worden naast voeding, ook educatie en sport en bewegen meegenomen, als onderdelen die meespelen in de ontwikkeling van bewustwording en een gezondere leefstijl. Alle voorstellen van de projectgroep worden voorgelegd aan de directie van de school en de directie van Cormet Campuscatering. Door dit te doen zorg je ervoor, dat voorstellen voor aanpassing van gezond beleid en de gezonde kantine dan pas genomen worden, als beide partijen daar ook echt voordeel bij hebben.

Het zou in de toekomst mooi zijn als dit verhaal zou worden doorgetrokken in de aanbestedingseisen voor catering van scholen. Daarmee bedoel ik, dat niet alleen de eis van 75% gezond aanbod gevraagd moet worden, maar dat vooraf nagedacht moet worden of de cateraar wel aan die eis kan voldoen in de gegeven situatie qua inrichting van de keuken-kantine, presentatiemogelijkheden om de gezonde keus de gemakkelijkste keus te maken, studentenaantallen, omgevingsfactoren, banquetingmogelijkheden etc. In de aanbesteding moet de ruimte aanwezig zijn om echt partnership op dit terrein met elkaar uit te kunnen werken, zodat er sprake kan zijn van winst op alle fronten, inclusief gezondheidswinst voor studenten en medewerkers van de school.

Het mooie van de samenwerking tussen Cormet Campuscatering en ROC Mondriaan is dat dit een ROC is waar die ruimte van te voren, in het contract, is opgenomen, zodat we nu tot deze prachtige resultaten in de gezonde school en gezonde schoolkantine met elkaar kunnen komen. ROC Mondriaan erkend als eerste ROC dat pacht vragen geen optie is in combinatie met de wensen vanuit de gezonde school. Daarnaast wordt er extra budget vrijgemaakt om de cateraar tegemoet te komen om de opgelegde eisen en verdere begeleiding te compenseren. Dit op basis van vertrouwen en partnerschap. Cormet Campuscatering ziet dan ook enorm uit naar de verdere samenwerking met ROC Mondriaan en alle andere scholen waar we bezig zijn met deze mooie projecten.  

Bekijk ook de bedrijfspresentatie van Cormet Campuscatering

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

Agenda

04 november: Privacy in het onderwijs

Laatste uitgave